Skip to main content

Færre udsatte boligområder

”Indsatsen virker”, siger politikerne.

”Vilkårlighed og marginaler bliver afgørende”, siger LLO.

Tidligere blev det kaldt ”ghettolisten”. Nu er ordet ghetto blevet ændret til parallelsamfund, udsatte boligområder og omdannelsesområder. Og hvert år offentliggøres listen over de almene boligområder, hvor beboersammensætningen skal ændres og udvikles med færre beboere af ikke-vestlig herkomst, højere indkomster, højere beskæftigelsesgrad, mindre kriminalitet og mere uddannelse end folkeskolens grundniveau. Det sker bl.a. gennem nedrivning, salg og genhusning andre steder.

Fald på tre lister

Den nyeste liste blev offentliggjort d. 1. december. Den viser for tredie gang i træk et fald på de tre lister. Den 1. december 2022 er der 17 udsatte boligområder mod 20 i 2021. Antallet af parallelsamfund er nede på 10, hvor der sidste år var 12. Der er ikke kommet flere omdannelsesområder, og hermed heller ikke nye boligområder, der bliver omfattet af kravet om at lave en udviklingsplan. Til gengæld er antallet af såkaldte forebyggelsesområder steget. Den sidste betegnelse dækker over områder, der befinder sig på kanten af listen.

”Indsatsen virker”

Det er et bredt flertal i Folketinget, der står bag loven om parallelsamfund. Disse mener, at konstant pres og krav er nødvendige for at undgå hårdt belastede boligområder som man f.eks. ser visse steder i Sverige.

Socialdemokratiets Rasmus Stoklund, siger om de nye tal:

”De nye tal siger mig, at indsatsen virker. Vi får mere blandede beboersammensætninger i områderne, og flere kommer i arbejde. Det er enormt positivt. Vi skal fortsætte med at bekæmpe parallelsamfund og sikre, at det er attraktivt at bo i alle dele af Danmark”.

LLO: Vilkårlighed

LLO har et noget mere nuanceret syn på sagen. Landsorganisationen mener ikke, at almene lejere skal straffes med at blive sat ud af deres boliger, fordi de har for lave indkomster eller for kort uddannelse, eller at det bør få konsekvenser for lejerne, hvis man har en kriminel nabo.

To nye sager understreger vilkårligheden i listerne, hvor små marginaler afgør, om et boligområde undgår at komme på listen eller ej, mener LLO.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top