Skip to main content

Familier smidt ud efter uro og fængselsdomme - nu bliver de

500 lejere mødte frem for at sige til deres selskab, at tre udsatte familier ikke skabte utryghed. Derefter trak FSB udsmidningerne tilbage. LLO: Det tegner godt for beboerdemokratiet.

I foråret 2019 turnerede politikeren Rasmus Paludan med sit koran-afbrændingsshow rundt i København.

Et af disse arrangementer fandt sted på Blågårds Plads, som ligger midt i den almene boligafdeling Blågården, som er en afdeling i boligselskabet FSB og består af 11 karréer på indre Nørrebro.

Paludans provokation endte med slagsmål mellem politi og demonstranter. Nogle af demonstranterne blev dømt for at kaste med fyrværkeri, stole, glasskår og brosten mod politiet. Det kostede 10 af dem sammenlagt 8 års fængsel, hvoraf fire år er betinget.

En uge til at flytte

Forinden - i 2018 - indførte Folketinget en bestemmelse i lejelovene, der siger, at får du eller et medlem af din husstand en fængselsstraf efter straffeloven for en forbrydelse, der er begået under en kilometer fra dit hjem, så kan du sættes på gaden uden videre. Det gælder både almene lejere og lejere i privat udlejningsbyggeri.

Da det kom boligselskabet FSB for øre, at fire unge mænd fra Blågården havde fået fængselsstraffe efter urolighederne, ophævede selskabet straks deres forældres lejemål efter denne bestemmelse. Familierne -16 personer, ni unge piger - fik besked på, at de havde en uge til at flytte. FSB ophævede dem - som deres advokat udtalte under sagen - uden overhovedet at vurdere, om deres opførsel skabte utryghed i boligafdelingen. FSB valgte med andre ord at sige, at blot fordi de unge mænd havde fået en straf, så skulle deres familier sættes ud.

Beboerne stemte

Men her gjorde FSB regning uden vært. For de andre beboere i Blågården mente ikke, at hverken de unge mænd eller deres familier skabte utryghed. Og på et beboermøde d. 4. august stemte 500 beboere for, at ophævelserne skulle trækkes tilbage og at FSB som boligorganisation skulle nedsætte et udvalg, der skulle vurdere, i hvilke situationer den omtalte bestemmelse skal bruges i fremtiden. Bestemmelsen kan nemlig bruges, men den skal ikke bruges.

Bliver boende

Men her ender historien ikke, for på FSBs repræsentantskabsmøde (selskabets øverste myndighed) den 23. august 2021 blev det med et flertal besluttet netop at trække udsmidningerne tilbage. Familierne kan dermed blive boende. Beboerne i Blågården - og de andre lejere i FSB - tog på denne måde magten i deres boligselskab og ændrede en beslutning, som for et stort flertal af dem virkede uforståelig og urimelig.

LLO: Tegner godt

Claus Højte, direktør i LLOH, udtrykte under en debat i DR P1 LLOs holdning til sagen: “Man må ikke kaste ting mod politiet. Ganske som det er sket her, må det straffes. Af og til må man sætte lejere ud, fordi de forpester livet for andre lejere. Men det var på ingen måde tilfældet her, hvor 500 lejere mødte frem for at sige til deres selskab, at de udsatte familier ikke skabte utryghed. Skal man sætte folk på gaden, må man selvfølgelig først vurdere alvorligt på, om de skaber utryghed for andre. Gør de ikke det, må man lade være.”

Som reaktion på beslutningen om at trække udsmidningerne tilbage, siger Claus Højte: “Det er virkelig godt at se, at lejerne i FSB har taget magten over deres eget boligselskab og har ændret en rigtigt dum beslutning. Det tegner godt for beboerdemokratiet i den almene sektor”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top