Skip to main content

Fem nye fra LLOH i Landsforbundets hovedbestyrelse

LLOs ubetinget største afdeling, hovedstadsafdelingen, holdt 26. april sit årlige repræsentantskabsmøde i Vartov i København. På valg hvert år er halvdelen af de 12 bestyrelsesmedlemmer. Mødet valgte derfor seks bestyrelsesmedlemmer og derudover seks suppleanter. Til de seks ordinære bestyrelsesposter valgtes:

Louise E. Hansen, Birte F. Gerstoft, Birger Thamsen, Peter Andersen, Adrian Salcedo og Sheku Jalloh.

På det et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde i LLO Hovedstaden d. 21/6 genvalgtes Louise E. Hansen énstemmigt til næstformandsposten. Formanden, Helene Toxværd, var ikke på valg. I forretningsudvalget er formand og næstformand begge ”fødte” medlemmer. Derudover består FU af to bestyrelsesmedlemmer. Det blev – efter skriftlig afstemning – Birte F. Gerstoft og Adrian M. Salcedo.

Til landsforbundets hovedbestyrelse skulle der – udover de tre siddende kongresvalgte til topledelsen – vælges 8 medlemmer blandt de valgte 6 bestyrelsesmedlemmer og 6 suppleanter.

I landsforbundets kongresvalgte topledelse sidder i forvejen Birte Gerstoft, Birger Thamsen og Karen Moustgaard.

I hovedbestyrelsen får de nu følgeskab af: Louise E. Hansen, Peter Andersen, Arne Edelhard, Hannah Kledal, Lene Larsen, Skeku Jalloh, Ester Jensen og Adrian Salcedo.

De fem sidstnævnte er alle nyvalgte medlemmer af Hovedbestyrelsen.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top