Skip to main content

Finanssektoren: Håndslag om hjælp til lejerne

Stil jer velvilligt overfor økonomisk klemte lejere! Det sagde LLO- formanden og udlejer-direktøren til bankernes og sparekassernes organisation. Svar: Vi hjælper, men kontakt banken.

Flere danskere vil bliver sat ud af deres bolig, hvis der ikke handles nu”, skrev formanden for Lejernes LO, Helene Toxværd, og direktøren for landets udlejere, Jannick Nytoft, ED, i et fælles brev til finanssektoren, da coronakrisens konsekvenser i marts var åbenbare.

Finans Danmark, der tidligere hed Finansrådet, er en privat interesseorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Det vil sige realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.

Stil jer velvilligt!

Toxværd og Nytoft, der ellers ofte krydser klinger, gjorde opmærksom på, at 38 pct. af befolkningen bor til leje, og at mange uforskyldt vil stå i den situation, at de vil få vanskeligt ved at betale deres husleje i en periode. For udlejerne betyder det, at ”en række udlejere vil stå overfor valget mellem at ophæve (opsige.red.) lejere i restance eller tåle manglende lejeindbetaling”, skrev de og brugte ord som ”tragedie”. Bønnen til bankerne lød på ”at stille sig velvilligt overfor lejere, som måtte have et midlertidigt likviditetsbehov som konsekvens af Covid-19”.

Brevet omtalte også en fælles bekymring for, at lejere, der ikke kan opnå kredit hos deres bank, vil kunne blive tvunget til at optage kviklån for at afværge en udsættelse.

Låneramme, kassekreditter, henstand

Svaret kom hurtigt fra Finans Danmarks adm. direktør, Ulrik Nødgaard. I et mail-brev skrev han, at ”den finansielle sektor i en fælles erklæring med regeringen (har) givet håndslag på at ville hjælpe i øvrigt økonomisk set sunde privatkunder og virksomheder, som er midlertidigt hårdt ramt. Det kan fx være gennem udvidelse af låneramme, forhøjelse af kassekreditter eller henstand med betalinger”.

Finans-direktøren medsendte et link til en fælles erklæring om, hvad penge- og realkreditinstitutterne tilbyder privatkunder, som midlertidigt er bragt i en svær økonomisk situation. Linket er: https://em.dk/media/13502/faelles- erklaering.pdf.


Finans Danmarks direktør sluttede: ”Jeg skal derfor opfordre de af jeres medlemmer, der i øjeblikket er økonomisk trængt som følge af krisen om at kontakte deres bank eller realkreditinstitut for at høre om de forskellige muligheder”.

Stort pres

Helene Toxværd var glad for svaret, men også betænkelig. ”Den økonomiske krise er allerede over os, arbejdsløsheden er voldsom, og stadig flere vil i den kommende tid få svært ved at betale huslejen. Trods hjælpepakker, fremrykning af investeringer og f.eks. renoveringer i den almene sektor, så vil presset på huslejen blive betydeligt i den kommende tid.

Skabelon til afdragsordning

Vi har udarbejdet vejledninger og guides, f.eks. om udlejers adgang og fraflytninger under coronakrisen, der kan findes på vores hjemmeside www. llo.dk. Som en del af dette arbejde, har vi f.eks. udarbejdet en skabelon, som den enkelte lejer kan bruge, hvis man har mulighed for at indgå en aftale med sin udlejer om en afdragsordning”.

Sverige: Sæt boligstøtten op

Derudover har LLO-formanden overfor boligminister Kaare Dybvad peget på, at den tyske regering har udsendt et dekret om, at ingen lejer må sættes ud resten af året, hvis det skyldes betalingsmisligholdelse. Den portugisiske regering forbereder et forslag om, at hvis lejere ikke kan betale husleje, så går staten ind og gør det.

LLOs søsterorganisation i Sverige, Hyregästföreningen, har foreslået en fond, der skal hjælpe lejere, som har vanskeligt ved at betale lejen pga. arbejdsløshed. Svenskerne foreslår også, at boligstøtten sættes op. Det tilslutter vi os, siger Helene Toxværd.

Fakta om bankernes corona-udlån

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top