Skip to main content

Fire afdelinger på vej ud af LLO

LLO’s folk smidt ud fra generalforsamlinger tre steder.
Generalforsamlingerne er ugyldige.
Tre af de fire afdelinger skylder en halv mio. kr. i kontingent.

 

LLO Aarhus, LLO Randers/Djursland, LLO Vestsjælland og LLO Esbjerg forsøgte i september 2018 at melde sig ud af LLO. Disse afdelinger levede dog ikke op til LLO’s regler om udmeldelse, og derfor blev deres udmeldelse ikke anerkendt.

I LLO er det således, at landsorganisationen har vedtægtssikret ret til at deltage på lokalafdelingernes generalforsamlinger. Landssekretariatet havde derfor sendt repræsentanter ud til samtlige generalforsamlinger i de afdelinger, der foreslog udmeldelse.

Udenfor døren

Repræsentanterne fik dog ikke lov til at deltage i møderne, der i øvrigt var indkaldt på samme dag og samme klokkeslæt!. Men LLO’s folk måtte vente udenfor mødedøren, indtil de blev kaldt ind under punktet om udmeldelse, hvor de fik ned til tre minutter til at tale LLO’s sag. Herefter krævede dirigenten, at repræsentanterne skulle forlade mødet. LLO blev med andre ord behandlet som ekskluderede allerede inden mødet gik i gang.

Dette gjaldt dog ikke i Esbjerg, hvor repræsentanterne fik adgang til mødet, hvilket måske var en af grundene til, at der ikke var flertal blandt de fremmødte for at melde sig ud af LLO.

Skylder en halv mio. kr

Afdelingerne fik besked fra landsorganisationen om, at de ikke overholdt LLO’s love, fordi man tog taleretten fra LLO. Derfor skrev vi umiddelbart efter generalforsamlingerne, at vi ikke kunne anerkende gyldigheden af generalforsamlingerne.

Afdelingerne fik endvidere besked på at betale deres kontingent. De har nemlig været i kontingentrestance siden april 2018 og skylder tilsammen over en halv million kroner.

Afdelingerne var tilsyneladende ligeglade med ikke at have overholdt LLO’s love, og fortsatte ufortrødent deres udmeldelsesprocedure, og ville eller kunne ikke betale deres gæld (bortset fra LLO Esbjerg, der har betalt deres kontingent).

Vil stifte ny lejerforening

De er nu ved at lave en ny, gul lejerforening og de vil forsøge at tage LLO-medlemmerne med sig, og dermed følge samme procedure, som da Danske Lejere blev oprettet. Hvis du er tilknyttet en af de nævnte lokalafdelinger og ønsker at blive i LLO, så send en mail med navn og adresse til llo@ llo.dk, så sørger vi for at du kommer i gode hænder. Du kan også ringe til os på 33 86 09 10.

Du kan læse mere om konflikten på llo.dk

 

Advokat vil blokere for lejere

Afdelingernes advokat, Mads Petersen, har krævet, at vi ikke fremsender medlemsblade til medlemmer af de omtalte afdelinger, men da dette er en del af vores forpligtelser efter LLO’s love, og fordi vi synes medlemmerne skal have en forklaring, har vi naturligvis sendt dette medlemsblad ud til medlemmerne af de berørte afdelinger.

 

LLO´s love: Adgang og taleret

Uddrag af LLO’s love § 6, stk. 6 og stk. 12: Stk. 6. ”Repræsentanter fra Landsorganisationen har adgang til og taleret på afdelingernes generalforsamlinger.”

Stk. 12. ”Såfremt en afdeling ønsker at udmelde sig af Landsorganisationen sker det med mindst 3 måneders skriftlig varsel til en 1. januar efter følgende retningslinjer:

Beslutningen skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Organisationens medlemmer skal varsles skriftligt, og det skal fremgå, at dette spørgsmål er på dagsordenen. Landsorganisationen skal indkaldes og har taleret på generalforsamlingen.

Hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer, eller disses valgte repræsentanter, stemmer for udmeldelse, skal der inden 4 uger afholdes en ekstraordinær generalforsamling som skal indkaldes med 2 ugers varsel og med kun dette punkt på dagsordenen.

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top