Skip to main content

Fire highlights fra Folketingets vedtagelse af huslejeloftet

Folketinget vedtog i dag d. 22.9.2022 et meget omtalt huslejeloft, som LLO har kæmpet hårdt for hele året, og som nu endelig er på plads. Vi har her samlet fire highlights fra anden og tredjebehandlingen af lovforslaget.

 

1.     Eksperthøring medførte yderligere klarhed om ekspropriation. 

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) understregede igen, at justitsministeriet havde vurderet at indgrebet ikke i almindelighed medfører ekspropriation, men at der kan være tilfælde hvor en udlejer rammes så atypisk hårdt, at det alligevel kan komme på tale. Indenrigs- og boligudvalget havde gennemført en eksperthøring, hvor bl.a. LLO var med. Eksperthøringens ekspropriationseksperter bakkede justitsministeriets synspunkt op. 

Det har dog ifølge ministeren ikke været muligt for Justitsministeriets jurister ”at komme i tanke om en situation, hvor der skulle være tale om ekspropriation”.

 

2.     Kritiske partier har tidligere stemt for love med lignende forbehold om ekspropriation i atypiske tilfælde.

Indenrigs- og boligministeren påpegede, at et samlet Folketing tidligere har stemt for lovforslag, som har det samme ekspropriationsforbehold som lovforslaget om huslejeloft har. 

De partier, som kritiserer huslejeloftet, herunder Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige har således alle stemt for et lovforslag med præcis det samme forbehold, som de nu kritiserer. 

Ministeren understregede desuden at der er væsentlig forskel på om noget er ekspropriation og om noget er et grundlovsbrud. Den forskel måtte Rasmus Jarlov (KF) erkende, hvilket fik ministeren til at rose Rasmus Jarlovs integritet.

 

3.     Det Konservative Folkeparti vil rulle huslejeloftet tilbage, hvis de får muligheden. 

Rasmus Jarlov (KF) udtalte som svar på en kort bemærkning fra Søren Egge Rasmussen (Ø), at: ”Vi er imod huslejeloftet. Vi stemmer imod og det betyder også at vi som udgangspunkt vil have det rullet tilbage igen.” 

 

4.   Forslaget blev vedtaget.

For stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Frie Grønne. Imod stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. 

Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) glæder sig over vedtagelsen, sammen med skatteminister Jeppe Bruus (S) og Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S), som selv tidligere var Indenrigs- og boligminister og stod bag det såkaldte Blackstone-indgreb.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top