Skip to main content

Flere corona-tiltag gennemført

Folketinget har vedtaget to nye lejelovsændringer som følge af coronakrisen.

For det første får ministeren mulighed for at give udlejer længere frist til at fremsende forbrugsregnskaber, og for det andet kan ministeren sikre beboerrepræsentationerne bedre imod at blive tvangslukket af udlejere, fordi forsamlingsforbuddet har umuliggjort beboermøder.

Konkret betyder det, at forbrugsregnskaber, der skulle være kommet frem til lejerne i perioden fra den 10. februar 2021 til den 9. oktober 2021, nu først skal være kommet frem til lejerne senest den 10. oktober 2021.

Fristforlængelsen omfatter alene forbrugsregnskaber, som ikke kan aflægges på grundlag af fjernaflæsning af målere, det vil sige forbrugsregnskaber, hvor det er en forudsætning, at der sker fysisk aflæsning af målere i lejemålene.

Fristen for at afholde beboermøder forlænges midlertidigt, således at beboermøder, der efter lejelovens regler skulle være afholdt i perioden fra den 10. februar 2021 til den 30. september 2021 for at opretholde beboerrepræsentationen, nu først skal være afholdt senest den 1. oktober 2021.

For disse beboerrepræsentationer forlænges 2-års fristen således, at der ikke sker bortfald af beboerrepræsentationen, hvis der afholdes beboermøde senest den 1. oktober 2021.

Du kan læse LLO´s høringssvar på llo.dk

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top