Skip to main content

Flere hjemløse

Seneste optælling af hjemløse viser, at der er over 6000 hjemløse i Danmark, og antallet har været stigende i en årrække. Det fremgår af en opgørelse fra SFI.

Hjemløshed er ofte knyttet til andre sociale problemer såsom stofmisbrug og psykisk sygdom. Så de ramte er en gruppe af meget udsatte borgere, hvis liv kan være meget vanskeligt og kaotisk, og hvor det kræver særlig indsats at hjælpe de berørte.

I hjemløsetællingen 2015 fandt man 6.138 hjemløse personer. Det er en stigning på 23 pct. siden 2009. Af de hjemløse er 78 pct. mænd og 22 pct. kvinder. Hver tredje hjemløs fandt i 2015 ophold på herberger og forsorgshjem, og ligeledes en tredjedele fandt ophold hos familie og venner. 10 pct. blev registreret som gadesovere, det vil sige borgere, som i løbet af tælleugen har overnattet på gaden, i en trappeopgang eller lignende.

Antallet af hjemløse er steget betydeligt for de 25-29-årige: fra 616 personer i 2013 til 797 i 2015.

Cirka halvdelen af de hjemløse har været det i under ét år, hvilket viser, at der fortsat er nye borgere, der kommer ud i en hjemløshedssituation.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top