Skip to main content

Flere og flere smides ud...

3.737 lejere i almene boliger har i årets første 6 måneder har fået opsagt deres lejemål, fordi lejekontrakten er misligholdt.

Og 1133 lejere er i følge Danske Domstole blevet smidt fysisk ud med hjælp fra fogeden og en låsesmed. Det er 25 flere end i fjor,

Det er unge og enlige familier, der i særlig grad bliver ramt, siger Solveig Råbjerg Tingey, der er viceadministrerende direktør i de almene boligselskabers organisation BL om de 3700 lejere. Hun fortsætter: ”Når man bor alene, har man kun én indkomst, men udgifterne stiger ligeså meget, som det gør for familier med to indkomster”.

Folk er pressede

I LLO genkender man billedet. Det gælder også for den private lejesektor.

”I LLO ser vi desværre, at vores medlemmer henvender sig i stigende antal, da de ikke kan betale deres husleje”, siger landsformand Helene Toxværd. ”Folk er pressede. Det er helt sikkert. Der er pres på især i den nederste del af boligmarkedet og især i forhold til dem, som i forvejen ikke har så mange midler – lavindkomstgrupper og enlige forsørgere”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top