Skip to main content

Flytning: Tre lejere fik 66.000 kr. tilbage

Tre medlemmer af LLO Viborg fik juridisk hjælp hos LLO’s servicekontor i Aarhus og dermed sammenlagt 66.000 kr. tilbage, da de fraflyttede deres lejemål.

15.900 kr.

En lejer i stationsbyen Arden i Himmerland flyttede fra sit lejemål efter godt 7 år som lejer, men blev uenig med sin udlejer om, hvorvidt han havde krav på at få tilbagebetalt sit depositum. Han gik til LLO Viborg, der via servicekontoret i Aarhus indbragte sagen for huslejenævnet i Mariagerfjord Kommune. På vegne af lejeren gjorde LLO gældende, at krav om istandsættelse bortfalder, da der ikke er lavet en fraflytningsrapport. Nævnet gav LLO og lejeren medhold og havde heller ikke selv kunnet få svar på spørgsmål om syn eller udarbejdelse af fraflytningsrapport. Lejeren fik derfor hele sit depositum retur – i alt 15.900 kr.

20.200 kr.

En lejer af en villa i Tjele ved Viborg fik både sit fulde depositum på 16.500 kr. og andre 3.760 kr. retur, da han gik til LLO i Viborg og søgte hjælp. Det blev til i alt 20.260 kr. LLO Viborg fik sagen behandlet ved LLO’s servicekontor i Aarhus, der indbragte sagen for Huslejenævnet for Viborg Kommune. De 3.760 kr. vedrørte et beløb i forhøjet husleje, som udlejer uberettiget havde opkrævet. Begge beløb blev tilbagebetalt, og udlejeren blev derudover pålagt et gebyr til nævnet på 2.165 kr. Nævnet lagde ved sin afgørelse vægt på, at lejer ikke deltog i flyttesynet. Det gjorde til gengæld hans kæreste, men hun kvitterede ikke for at have modtaget en kopi af en håndskrevet flyttesynsrapport. Et brev med krav om istandsættelse fra udlejer blev fremsendt for sent i henhold til lejelovens bestemmelser.

30.000 kr.

I en tredje sag fra LLO Viborg blev det ikke nødvendigt at involvere huslejenævnet. Lejeren havde et mellemværende med sin udlejer efter fraflytningen – et mellemværende, der også omfattede forbrugsregnskabet. Den kvindelige lejer endte med ved hjælp fra LLO’s servicekontor i Aarhus at få 30.000 kr. tilbage. Udlejeren havde i forløbet tilbudt 20.000 kr. Han blev så kontaktet af LLO’s jurist i Aarhus, hvorefter udlejeren gav sig, og de 30.000 kr. blev betalt.

Hjælp opsagt

LLO Viborg har siden disse sager både udmeldt sig af LLO’s landsorganisation og afbrudt samarbejdet med servicekontoret i Aarhus om juridisk bistand. Det sidste med virkning fra 1. marts i år.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top