Skip to main content

Flyttesynet er blevet en kampplads

Opråb fra en beboerrepræsentant i hovedstaden:

Store fraflytningsregninger på mindst hele depositummet. Reglerne om normalistandsættelse trænger til en præcisering.

Jeg deltager jævnligt på vegne af beboerrepræsentationen i flyttesyn i min ejendom på Frederiksberg, hvor der med moderniseringer af lejlighederne og de dermed forbundne nye, meget høje huslejer flyttes meget ud og ind. Ved flyttesynene oplever jeg, at normalistandsættelse mildt sagt er et begreb, som tolkes helt forskelligt af lejer og udlejer.

Et omstridt begreb

Når lejede boliger fraflyttes skal de efter en ændring af lejeloven i 2015 kun afleveres normal-istandsatte - og altså ikke som før 2015 som nyistandsatte. Man må imidlertid som lejernes bisidder i flyttesyn konstatere, at normalistandsættelse i praksis er et omstridt begreb, hvilket gør flyttesynene til en regulær kampplads.

I min ejendom er der efterhånden en del moderniserede lejligheder, som alt efter størrelse har huslejer fra ca. 22.000 til 30.000 kr. pr. måned. Depositum og forudbetalt husleje udgør derfor beløb fra ca. 130.000 til 180.000 kr.

Udlejers krav

Ved flyttesynene oplever jeg, at udlejers repræsentant kræver istandsættelse på lejerens regning for de mangler ved det lejede, som jeg vil mene opstår ved normal brug af det lejede i løbet af 2-3 år. Det er det tidsrum, i hvilket lejerne typisk finder sig i at betale den meget høje husleje.

Eksempelvis kræver udlejer, at lofter i køkkener og badeværelser, der som følge af em fra madlavning og badning har undergået en lille farveændring andet eksempel er udlejers krav til reparation af gulve. De er lavet, så der meget let laves mærker, men udlejer kræver, at hele gulve - selv når der kun er små buler eller hak - skal slibes for lejerens regning. Man kræver endog, at sammenhængende værelser begge skal slibes, selvom der kun er små mangler i det ene rum, da der ellers efter en slibning af det ene rum efter udlejers mening kan være en nuanceforskel i de to gulve. Hvis der er et lille hul i en væg kræver udlejer, at hele væggen skal males for lejerens regning. Her argumenteres der også for, at der ellers kan være forskelle i farvenuancer. Udlejers repræsentant har oven i købet et apparat, som kan måle små forskelle i farvenuancer, hvis lejeren evt. selv har repareret.

Bølgerne går højt

Efter flyttesynet, hvor bølgerne ofte går højt, modtager lejerne tit flytteopgørelser på mindst hele depositum - altså beløb fra ca. 65.000 til 90.000 kr. Jeg råder altid lejerne til at klage til huslejenævnet over de høje flytteopgørelser. Nogle lejere har heldigvis også på det sidste med hjælp fra LLO i Hovedstaden fået deres flytteopgørelser kraftigt reduceret.

Præcisering nødvendig

Det kan imidlertid være en langsommelig proces at klage til huslejenævnene. Så spørgsmålet er, om det ikke er på tide, at vi i LLO får overbevist politikerne om, at reglerne om normalistandsættelse trænger til en præcisering. Lejerne skal - efter at de har betalt en meget høj leje - ikke også opkræves store beløb for det almindelige slid, som opstår ved at have boet i boligen. Det bør ikke være almindelig brug af det lejede, men kun egentlig misligholdelse - altså en skødesløs brug af det lejede - som man skal betale for.

 

Om forfatteren

Birger Thamsen

Medlem af LLO's forretningsudvalg

Back to top