Skip to main content

Forbruger-ombudsmand truer Digura med straffesag

To år og 8 måneder tog det Forbrugerombudsmanden at behandle og svare på en klage fra LLO over det internetbaserede rådgivningsfirma Digura’s behandling af lejere, som de foregiver at hjælpe med huslejesager.

Efter de 32 måneder kom Forbrugerombudsmanden frem til at true med straffesag i gentagelsestilfælde og løfte en advarende pegefinger mod de tre andre lignende firmaer: Rent Hero, Rent Guide og Fair Husleje, hvis praksis LLO også har kritiseret. Den løftede pegefinger består i, at Forbrugerombudsmanden har besluttet at kontakte Rent Hero, Rent Guide og Fair Husleje og oplyse om lovgivningen på området!

Straffesag hvis...

I sagen mod firmaet Digura behandlede Forbrugerombudsmanden i forvejen en sag vedr. deres model for salærberegning. ”Digura ophørte straks med den pågældende markedsføring og henset til den forløbne tid, har Forbrugerombudsmanden alene indskærpet reglerne overfor selskabet”, skriver ombudsmanden i sit svar til LLO, men tilføjer samtidig, at man foranlediget af en nyere klage også har fundet anledning til at orientere Digura om forbuddet mod at modtage betroede midler. Og så kommer den egentlige trussel mod Digura:

”Hvis Forbrugerombudsmanden på et senere tidspunkt bliver opmærksom på, at Digura overtræder regler i lov om juridisk rådgivning og bekendtgørelse om god skik for juridiske rådgivere, er virksomheden blevet orienteret om, at det kan betyde, at Forbrugerombudsmanden indleder en straffesag mod virksomheden”.

Ombudsmandens svar er ikke et tilfredsstillende resultat for LLO, hvor ledelsen også er utilfreds med den lange sagsbehandlingstid. Sagen vil blive drøftet på det kommende hovedbestyrelsesmøde senere i november.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top