Skip to main content

Formand og næstformand genvalgt

LLO-kongres 2021: Fredsvalg til det udvidede forretningsudvalg, hvor der er tre nyvalgte. For første gang: kvinderne i flertal.

De to øverste ledere i LLO blev genvalgt, da landsorganisationen holdt kongres i Odense d. 2. og 3. oktober og ingen af dem havde modkandidater.

Helene Toxværd og Lars Dohn tager dermed som henholdsvis formand og næstformand hul på deres 5. og 3. kongresperiode.

Helene Toxværd takkede for valget og så for sig ”et stærkt og mangfoldigt LLO” arbejde for lejernes interesser de næste år. Og så føjede hun til - med adresse til flere stridigheder - at hun nu ”havde brug for at være lobbyist på fuld tid i stedet for at være konfliktløser. Vi er en broget flok, men med hjertet på det rette sted – optaget som vi er af at hjælpe lejerne.” 

Tre nyvalg til forretningsudvalget

Forud for valgene havde kongressen vedtaget at udvide forretningsudvalget fra fem til syv medlemmer samtidig med, at den ene af to næstformandsposter blev afskaffet. Valgene til FU gennemførtes helt uden kampvalg og i stor fredsommelighed.

Det ny forretningsudvalg består herefter af:

Bente Lomborg, Silkeborg (genvalgt),

Peter Larsen, Rødovre-Hvidovre (genvalgt),

Sigrun Mønnike-Hald, Aalborg (nyvalg)

Birger Thamsen, LLO Hovedstaden (nyvalg), og

Birte Friis Gerstoft, LLO Hovedstaden (nyvalg).

samt landsformand Helene Toxværd og næstformand Lars Dohn.

Anne Marie Carlsen, Horsens, havde på forhånd meddelt, at hun ikke genopstillede efter blot en enkelt periode i FU.

Den øverste ledelse på 7 medlemmer er altså herefter sammensat af fire kvinder og tre mænd. Det er første gang i landsforbundets historie, at der er flertal af kvinder i topledelsen. Fire af dem kommer fra Sjælland, tre fra Jylland.

Fire nyvalgte suppleanter

Til suppleanter valgtes to kvinder på de første to poster - ligeledes uden andre kandidater:

Karen Moustgaard, LLO Hovedstaden (1. supp.),

Louise Elling Hansen, LLO Hovedstaden (2. supp.).

Endvidere:

Hans Agerup, Herning (3. supp.),

Niels Kr. Hansen, Birkerød (4.supp.) og

Arne Edelhardt, LLO Hovedstaden (5.supp.).

De fire sidstnævnte suppleanter er nyvalgte.

Ud som suppleanter glider Ole Andersen og James Arbøl, der ikke genopstillede.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top