Skip to main content

Fra Borgens verden... og fra vores

Ny lejelov gennemført

Pr. 1. juli 2022 blev sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven en realitet. Stort set alle paragraffer hedder således noget nyt. Desuden blev der strammet op på reglerne for uefterrettelige fremlejegivere.

 

Ny lejekontrakt på vej

Indenrigs- og boligministeriet har fremsendt et forslag til ny lejekontrakt i forbindelse med den nye lejelov. Kontrakterne i eksisterende lejeforhold bliver dog ikke berørt, og reglerne har kun betydning for nye lejeforhold. Efter planen kan de nye kontrakter benyttes fra 1. september 2022. Der vil være en overgangsperiode, således at den tidligere gældende kontrakt kan benyttes indtil d. 1. januar 2023.

 

Rettelser i den nye lejelov på vej

Regeringen sendte inden sommerferien en række mindre ændringer af lejeloven i høring. Der er tale om såkaldte utilsigtede ændringer, som er foretaget ved en fejl, da man skrev lejeloven og boligreguleringsloven sammen til én lov. Læs LLO’s høringssvar hertil.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top