Skip to main content

Fra grønttorv til bolig-oase

Københavns gamle Grønttorv i Valby er blevet forvandlet til et nyt, attraktivt boligkvarter med 2.500 boliger.

Københavns gamle grønttorv i Valby er på få år forvandlet til et nyt. moderne, attraktivt boligkvarter med 2.500 boliger i en skøn blanding af privat udlejning, andelsboliger, alment boligbyggeri, ejerlejligheder og ungdomsboliger. Her er traditionelle københavner-karreèr, rækkehuse, højhuse og dyre ungdomsboliger. Et senior-bofællesskab er her også. Her er højt og lavt byggeri, mange små byrum, varieret arkitektur og materialevalg og først og sidst: masser af grøn beplantning. Man kan sige, at det manglede da også bare – på lige dét sted!

Milliardforretning, men for lille

Efter 50 år som mekka og indkøbscenter for grønthandlere , købmænd og supermarkeder øst fort Storebælt lukkede stedet i august 2016. Frugt og grønt var blevet til en 5 milliard-kr.-omsætning om året og pladsen for trang. Høje Tåstrup blev hjemsted for det nye grønttorv. Tilbage lå den kæmpestore grønttorvshal midt i det 25 fodboldbaner store område og ventede på pengestærke developere, entreprenører, arkitekter, bygherrer og idemagere af enhver slags. De kom og fik politisk opbakning. Siden er det gået slag i slag. Andre milliarder tog over. I dag er området næsten fuldt udbygget, men det gamle navn Grønttorvet er bevaret. De nye gader er opkaldt efter æblesorter - nogle så ”gamle” og ikke længere almindelige, at man skal være tæt på pensionsalderen for at kende navnet. I denne sommer bliver de sidste rester af grønttorvs-hallen nedrevet. På stedet er der nu bypark med plantede ”vilde” blomster, springvand på vej, orangeri og fælleshus. I hjørnet er bygget en stor, integreret daginstitution og under det hele ligger en underjordisk P-plads,

Nyt trafikknudepunkt

Om fire år bliver den nærliggende Ny Ellebjerg Station et nyt københavnsk trafikknudepunkt, når Metro-linjen forlænges til Sydhavnen og Valby. Sammen med regionaltog og S-tog vil det gøre området endnu mere efterspurgt.Det har DSB også profiteret på. DSB Ejendomme har i sommer indgået en aftale med selskabet FB Gruppen om at bygge en stor boligejendom på op til ni etager lige op ad jernbanesporene til Ny Ellebjerg Station. I ejendommen skal der bygges ca. 300 lejeboliger, og ifølge planen skal de første beboere flytte ind her i slutningen af 2021. Valby har i dag 53.000 indbyggere. De udgør 10 pct. af Københavns Kommunes befolkning.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top