Skip to main content

Fredericia: Hård kritik af Hyrdevej-renovering

De tapre lejesoldater på Hyrdevej i Fredericia (Vi Lejere nr2/2018) fik ikke medhold i huslejenævnet i en sag om en varslet huslejeforhøjelse. Huslejenævnet gik med stemmerne to mod én ind for huslejeforhøjelsen efter at nævnet i første omgang havde givet lejerne medhold, fordi varslingsbestemmelserne ikke var overholdt. Den nye afgørelse er nu blevet anket til boligretten af lejerne.

En byggeteknisk sagkyndig fra LLO i Hovedstaden har samtidig besøgt byggepladsen og skrevet en udførlig rapport med fotos. Hans konklusion er en sønderlemmende kritik af manglende styring og tidsplan for den omfattende renovering af de 66 små rækkehuse, som kommunen solgte med lejerne til højestbydende, et aktieselskab.

Den sagkyndige, Thomas Sørensen, skriver efter sit besøg i september: “Byggeriet er tilsyneladende uden styring. Og man overlader beslutninger om tekniske løsninger til håndværkerne på stedet uden skelen til konsekvenser og bivirkninger i det lange løb. At udlejer ikke engang har formået at fremlægge en overslagstidsplan for projektets gennemførelse er betænkeligt. Arbejdet udføres tilsyneladende uden kontinuitet og sammenhæng”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top