Skip to main content

Glæde hos bekymrede lejere over udsigten til et regeringsindgreb

- Hver anden lejer overvejer at flytte, hvis huslejen stiger

Lejernes Landsorganisation (LLO) tager godt mod regeringens forslag om loft over huslejestigninger. Regeringen har foreslået, at der kun må reguleres med 4 % hvert af de kommende år i lejemål, der reguleres med det såkaldte nettoprisindeks.

Landsformand Helene Toxværd udtaler: 

”Vi hilser regeringens udspil om begrænsninger af huslejestigninger velkomment som et godt og helt nødvendigt forslag.

Vi håber på, at der kan komme en bred politisk opbakning til at beskytte lejerne imod disse meget store og pludselige huslejestigninger, så de kan blive boende i deres hjem.

Vi er glade for, at det ser ud til, at et bredt flertal i Folketinget har lyttet til LLO”.

Baggrunden for regeringens forslag har været de store huslejestigninger, som ventedes at ramme lejerne ved årsskiftet og som allerede er begyndt at ramme lejere i hele landet. De lejere, der skulle reguleres på. 1. januar 2023, ville kunne opleve stigninger på omtrent 8-10 pct. i forhold til året før - hvis der ikke var kommet et indgreb. Stigningen forventedes at ramme ca. 180.000 husstande i den private udlejningssektor.

LLO har kaldt stigningen en huslejebombe, der skyldes, at udlejerne kan indregne stigningerne i energiomkostninger i huslejen, selv om lejerne også betaler stigningerne ved siden af huslejen via varme - og elregningen.

Med det kommende indgreb, som et flertal i Folketinget har nikket ja til, afblæses de store stigninger forhåbentlig.

 

LLO medlemsundersøgelse: Hver anden overvejer at flytte *

LLO har i forbindelse med de ventende store huslejestigninger lavet en medlemsundersøgelse.

Undersøgelsen viser, at hver anden lejer overvejer at flytte, hvis de oplever en huslejestigning på 10 %

Mere end fire ud af fem lejere i privat lejebolig svarer at de enten er ”meget bekymrede” eller ”noget bekymrede” over de kommende huslejestigninger.

Helene Toxværd udtaler: ”LLO's medlemmer er med rette meget usikre på deres boligforhold, som følge af de store lejestigninger, der er på vej”. 

”Vores medlemsundersøgelse bekræfter en stor utryghed hos lejerne som følge af huslejestigninger. Rigtig mange lejere overvejer simpelthen at flytte”.

Hun afslutter: ”Huslejestigningerne ville komme oven på en generelt høj huslejeudvikling i meget lang tid. Kigger man på årene 1991-2019, så steg huslejen med to kroner hver gang priserne generelt steg med én. Lejerne betaler derfor i forvejen en høj husleje, inden de ville blive afkrævet en huslejestigning på 8-10%. På sigt bliver vi nødt til at tøjle huslejernes himmelfart, og give lejerne ”en buffer”, så lejernes økonomi ikke i forvejen er spændt til bristepunktet, når store prisstigninger rammer. Derfor er vi i LLO meget glade for udsigten til et indgreb. Vi vil arbejde for, at så mange lejere som muligt bliver omfattet af det.”

 

Pressekontakt:

Landsformand Helene Toxværd: tlf. 33 86 09 23

Chefjurist Anders Svensen tlf. 33 86 09 26

 

* LLO’s undersøgelse er foretaget på baggrund af 690 besvarelser fra lejere i private lejemål. Besvarelserne er indsendt i perioden 11.-15. august 2022. Tallene er renset for lejere i almene lejemål. Undersøgelsen er sket blandt ca. 5.500 af LLO´s medlemmer.

 

Medlemsundersøgelsen kan ses her

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top