Skip to main content

Glæde over udspil om huslejeregulering

Enhedslisten kom tirsdag med et udspil om huslejeregulering også i nyt byggeri, og det er vi i LLO rigtig glade for.

Huslejeregulering i nybyggeri har længe været et af LLO´s store ønsker – og vi støtter derfor forslaget og håber, at det kan blive til virkelighed. Der er mange reaktioner på forslaget, og heldigvis mange, der hilser det velkomment som et vigtigt bidrag til betalelige boliger – også for fremtiden.

Forslaget betyder, at huslejerne bliver lavere i nye ejendomme, og udlejerne derfor får en lavere gevinst når der lejes ud, end hvis udlejer kunne sætte huslejen helt frit.

Ikke overraskende vil der komme de sædvanlige automatreaktioner fra et bygge- og investeringsmarked, der bare ikke ønsker regulering under nogen form. De mener i stedet, at hvis man bare giver udlejer store nok gevinster, i form af mulighed for tårnhøje huslejer, så vil der blive bygget så mange nye boliger, at boligmanglen løser sig selv.

Udfordringen er, at det ikke virker i virkelighedens verden. Fri leje i nybyggeri har været gældende lov i Danmark i mere end 30 år, og denne liberalisering har ikke løst bolignøden. Den har i stedet ført til en større opdeling imellem land og by – da folk med lav- og mellemindkomster ikke længere har råd til at bo i den private udlejningssektor.

I stedet er der så mange penge at tjene på danske lejere, at flere store internationale investorer opkøber danske ejendomme. I 2021 var 54% af handlerne med boligudlejningsejendomme foretaget af udenlandske investorer. I København var det 71%.

Helene Toxværd, landsformand for LLO siger: ”Det er jo sådan set fair nok, at investorer og udlejere reagerer, for de er jo sat i verden for at tjene penge, men LLO´s fokus er et andet. Vi ønsker flere betalelige boliger og skal vi have det, så kommer man ikke uden om huslejeregulering – også i nyt byggeri og derfor hilser vi forslaget velkomment.”

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top