Skip to main content

Glostrup: 117.000 kr. tilbage til medlemmerne

LLO Glostrup har haft 10 sager til behandling i kommunens huslejenævn. Ved generalforsamlingen d. 29.marts var tre af dem ikke færdigbehandlet. Af de resterende 7 havde LLO vundet de 6, oplyste formanden, Annette Sønderby Jensen, i sin mundtlige beretning. I beboerklagenævnet havde afdelingen indbragt fem sager. Her fik LLO Glostrup helt eller delvist medhold i de tre. En sag om lejens størrelse er anket til boligretten af udlejer. I to tilfælde har afdelingen bedt Fogedretten indkræve det skyldige beløb hos udlejer. Lejerne har i år fået tilbagebetalt 117.000 kr. i fraflytningssager og i forbindelse med nedsættelse af huslejen.

420 medlemmer

Medlemstallet er – trods udskiftninger – stabilt og nu på 420. Afdelingen har 6 tilknyttede foreninger. Senest er den nybyggede ejendom Bornholms Allé 24 i Tåstrup kommet til med 19 medlemmer. De har oplevet mange problemer i forbindelse med entreprenørens konkurs.

Bestyrelsen stillede forslag om - og fik vedtaget - at afskaffe indmeldelsesgebyret på 350 kr for enkeltmedlemmer og i stedet ændre enkeltmedlemmernes kontingent det første år til 600 kr for pensionister og 650 kr for fuldt betalende. Herefter betales hhv. 250 kr og 300 kr. de følgende år. Baggrunden for ændringen er, at bestyrelsen var blevet gjort opmærksom på, at gebyrer skal momsbelægges.

Til bestyrelsen genvalgtes kassereren, Søren Thomsen, og Teddy Lauridsen.Torben Sørensen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen efter fem år som medlem. Pernille Slott nyvalgtes. Dorthe Guldbrandsen blev genvalgt som suppleant.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top