Skip to main content

Glostrup: Alt for høj leje i "småhusene"

Lejernes LO i Glostrup har i 2020 haft en stor stigning i henvendelser fra lejere med problemer sammenlignet med året før. Ialt 423 henvendelser har afdelingen behandlet. De har handlet om bl.a. ind- og fraflytning, herunder udbetaling af depositum, regulering af depositum og forudbetalt leje, vedligeholdelsesproblemer, forbedringer af det lejede (især § 5, stk. 2). Endvidere fugt- og skimmesvampeproblemer, tidsbegrænsede lejemål, fremleje, lejens størrelse i småhuse, lejestigninger efter det omkostningsbestemte princip, forbrugsregnskaber, opsigelser, naboproblemer, herunder støj, råderetsreglerne samt forholdet mellem afdelingsbestyrelse og boligselskabets administration i det almene byggeri.

155.000 kr. tilbage

På generalforsamlingen i Beboerhuset Asylvej 13 i august fortalte formanden, Annette Sønderby Jensen, at i de sager, hvor der har været uenighed om betaling ved fraflytning, huslejens størrelse og forbrugsregnskaber m.v. har udlejerne for 2020 og indtil nu måttet tilbagebetale lejerne 155.000 kr.

Der har i år været et stigende antal sager om skimmelsvamp, der både handler om problemer efter vandskader fra andre lejemål og problemer med ældre byggeriers konstruktioner. Herudover flere sager om moderniseringer af især køkkener efter råderetsreglerne i det almene byggeri, hvor nytilflyttede skal fortsætte betalingen af moderniseringen - ofte en del år endnu på trods af, at køkkenet er nedslidt eller udført i dårlig kvalitet. Endelig har der været mange sager i ”småhusene” (under 6 lejemål), hvor lejen ofte er alt for høj, og hvor der er problemer med vedligeholdelse samt aflæggelse af forbrugsregnskaber m.v., fordi udlejerne i de fleste tilfælde ikke har tilknyttet en professionel administrator.

Huslejenævnet har behandlet fem sager, to sager er afsluttet uden behandling og fire sager er under behandling.

Beboerklagenævnet har behandlet fire sager. I en sag fra Vestergårdsvej om modernisering af køkken og bad efter råderetsreglerne kunne lejerne ved indflytningen konstatere, at både køkken og bad var i dårlig stand. I køkkenet manglede 6 køkkenlåger, gulvet var ikke ført igennem under skabene, og skabene var generelt i dårlig stand. På badeværelset havde gulvet løsnet sig fra underlaget, og der var problemer med tilstoppede faldstammer. Herudover var den tidligere lejers terrasse blevet fjernet inkl. jord pga. forkert fald mod bygningen. Lejerne havde selv bekostet en ny terrasse. Nævnet har pålagt boligselskabet at montere de manglende låger og istandsætte badeværelset efter gældende normer.

400 medlemmer

Afdelingen har haft en lille stigning i medlemstallet, der nu er på 400, deraf 110 enkeltmedlemmer. I foråret 2021 har beboerrepræsentationen i ejendommen Stadionhave (Stadionvej15-37) med 108 lejemål indmeldt sig.

Som lægdommere i boligretten er følgende indstillet og udnævnt: Torben Sørensen, Søren Thomsen og Annette Sønderby Jensen.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top