Skip to main content

Glostrup: Flyttede ind i ulovlig lejlighed

LLO i Glostrup har vundet en sag for et medlem, der flyttede fra Stationsparken 8 efter kun 6 måneders beboelse, fordi det viste sig, at lejligheden var ulovlig. Lejligheden var nemlig opdelt i to - uden kommunens tilladelse. Kommunen forlangte derfor en tilbageføring. Ved den efterfølgende aftalte fraflytning opstod der uenighed om omfanget af istandsættelse. Sagen endte derfor i Huslejenævnet.

Lejeren fik her som kompensation betalt flytteudgifterne og skulle ikke betale husleje i opsigelsesperioden. Der blev ligeledes indgået en aftale om tilbagebetaling af for meget betalt husleje - ca. 20.000 kr., idet lejen var alt for høj i forhold til niveauet i Glostrup. Der var fremsendt en uspecificeret regning på istandsættelsen på ca. 20.000 kr. Lejeren erkendte, at der var kradsemærker efter en kat, men protesterede over en række andre forhold. Nævnet besluttede, at lejer skal have hele depositummet på 29.700 kr. udbetalt, da fraflytningssynet ikke var indkaldt med korrekt varsel.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top