Skip to main content

Glostrup: Lejere opsagt pga. indbragt sag

Det blev dyrt for en genstridig udlejer på Højmarksvej i Glostrup, at lejerne gik til LLO Glostrup for at få ret i en strid med udlejeren. Lejemålet var ulovligt indrettet, og lejen blev af Huslejenævnet nedsat med 7.500 kr. Samtidig afviste nævnet et krav fra udlejeren om, at lejerne skulle pålægges at betale ca. 10.000 kr. for udbedring af et skimmelsvampeangreb, der skyldtes bygningens manglende isolering. Fordi lejerne indbragte sagen for Huslejenævnet, blev de efterfølgende opsagt med ét års varsel. De valgte dog at flytte inden. Derpå fulgte en uenighed om omfanget af istandsættelsen. Også denne strid endte i Huslejenævnet, der besluttede, at lejerne ikke skulle betale for istandsættelsen, der var opgjort til 22.000 kr. Med andre ord slap lejeren for at betale 32.000 kr for udbedringer plus lejenedsættelsen.

117.000 kr tilbage til lejerne

Sagen er blot én af 606 henvendelser til afdelingen i 2022, oplyste afdelingens formand, Annette S. Jensen, på afdelingens generalforsamling. Tallet er en fordobling i forhold til 2021! Spørgsmålene har handlet om bl.a. ind- og fraflytning, herunder udbetaling af depositum, regulering af depositum og forudbetalt leje, vedligeholdelsesmangler, fugtog skimmesvampeproblemer, tidsbegrænsede lejemål, fremleje, lejens størrelse i småhuse, lejestigninger efter det omkostningsbestemte princip, forbrugsregnskaber, opsigelser, ulovlige lejemål, adgang til det lejede og naboproblemer. I de sager, hvor der har været uenighed om betaling ved fraflytning, huslejens størrelse og forbrugsregnskaber m.v. har udlejerne i 2022 måttet tilbagebetale lejerne 117.000 kr.

Boligselskabet ville ikke...

I en sag om lejens størrelse og fraflytning fra et værelse på Ørnebjergvej nedsatte Huslejenævnet lejen med 800 kr. månedligt fra indflytningen og besluttede, at lejer ikke skulle betale for istandsættelse ved fraflytning, da der ikke var udarbejdet en indflytningsrapport.

I et andet lejemål på Erdalsvej havde udlejeren ikke fremsendt varmeregnskabet. Huslejenævnet besluttede, at lejer skulle have tilbagebetalt den indbetalte ácontovarme på 5.580 kr.

I en sag fra Søndervangsvej har Beboerklagenævnet besluttet, at Glostrup Andelsboligselskab skal tilbagebetale ekstraregningen på 10.800 kr. til en lejer, der havde protesteret over forbruget. Boligselskabet ville ikke indbringe sagen for nævnet, som det er forpligtet til, når der gøres indsigelse. Herefter indbragte LLO Glostrup sagen for medlemmet.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top