Skip to main content

Halen logrer med hunden i FSB

FSB forsøger at knægte beboerdemokratiet, mener LLO-formanden.

Som vi beskrev det i Vi Lejere nr. 3/2021, så har lejerne i det almene boligselskab FSB besluttet, at FSB skulle trække ophævelserne af tre familier i Blågården på Nørrebro i København tilbage. Det gjorde lejerne på et repræsentantskabsmøde d. 23. august, hvor et stort flertal traf den beslutning, at FSB alligevel ikke skal opsige de berørte familier, selv om selskabet kan gøre det, men ikke skal gøre det.

Koran-afbrændings-show og fængselsdomme

Beboerne og et flertal af FSB´s repræsentantskab mente ikke, at de unge skabte utryghed, fordi de aldrig havde generet andre beboere eller ansatte eller på nogen måde gjort sig uheldigt bemærket.

Baggrunden var, som tidligere beskrevet, uroligheder efter den ekstreme højrepolitiker Rasmus Paludans koran-afbrændings-show på Blågårds Plads. Efterfølgende blev10 personer i mod-demonstrationen idømt fængsel for at kaste fyrværkeri, stole, glasskår og brosten mod politiet. Iblandt de 10 var fire unge mænd fra Blågården, hvis forældre derefter blev opsagt.

LLO: beboerne bestemmer

Uanset beslutningen i boligselskabets øverste myndighed, repræsentantskabet, om at familierne alligevel kunne blive, så besluttede bestyrelses- flertallet i FSB efterfølgende, at den ville fastholde udsmidningen. Familiernes fremtid som beboere i Blågården er derfor igen uvis.

”Uanset, hvad man mener om udsættelserne af familierne, så er det helt uhørt, at bestyrelsen for en boligorganisation ikke retter sig efter beslutninger, som den skal følge, både efter lovgivningen og FSB´s egne vedtægter”, siger LLO’s landsformand Helene Toxværd i en kommentar.

”Bestyrelsen for FSB sætter sig dermed over loven og over det princip, at det er beboerne i den almene sektor, som – inden for lovens rammer – bestemmer i de almene boligorganisationer. Halen forsøger at logre med hunden.

Det må vi fra LLOs side tage skarpt afstand fra. LLO er i denne sag, som i alle andre sager, 100 pct. på beboernes side. Det er beboerne, som S bestemmer, og det har de ret til efter lovgivningen”.

I boligret, landsret og højesteret

Rent juridisk er status for de tre sager lidt forskellig. I én sag har landsretten givet FSB medhold hvilket betyder, at beboerne derfor skal flytte fra deres bolig, medmindre de vælger at anke dommen til Højesteret. Det vides pt. ikke, om de anker.

I en anden sag er der faldet dom i boligretten, men beboerne har anket til landsretten. Her er der ikke faldet dom endnu. Den sidste sag bliver behandlet i boligretten meget snart, skriver TV-Lorry.

 

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top