Skip to main content

Hele landet: LLO i Landsbyggefonden

LLO har to faste repræsentanter i den vigtige Landsbyggefond, der administrerer store, opsparede pengemidler fra almene lejere.

Det er midler, som Folketinget har en tendens til at forgribe sig på, når skiftende regeringer skal have finansieret deres lejervenlige forslag, selvom det er lejernes penge og ikke statens.

I fondens ledelse sidder hovedbestyrelsesmedlemmerne Hans K. Agerup, Herning og Niels Kristian Hansen, Birkerød. Suppleanter er Heidi Rasmussen, Nordsjælland og Sheku Jalloh, LLO Hovedstaden.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top