Skip to main content

Hele landet: Nye medlemmer af GI og LBF

LLO’s hovedbestyrelse udpegede på sit møde i København d. 23. marts 2019 repræsentanter til råd, udvalg og kommissioner.

Nye medlemmer af Landsbyggefondens bestyrelse er fra 1. april Anja Lagoni Hovedstaden, og Heidi Rasmussen, Nordsjælland. De afløser henholdsvis Hans K. Agerup, Herning, og Dorthe Larsen, Brøndby, der ikke genopstillede.

Hans Agerup bliver til gengæld fremover suppleant for Anja Lagoni, mens Niels Kr. Hansen, Birkerød, er suppleant for Heidi Rasmussen. Valgene gælder for en 4-års periode.

I GI (Grundejernes Investeringsfond) indtræder chefjurist Anders Svendsen som nyt medlem, mens Helene Toxværd fortsætter endnu en 4-års periode. Claus Højte, Hovedstaden, er suppleant for Helene Toxværd, mens Anja Lagoni er suppleant for Anders Svendsen.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top