Skip to main content

Hele landet: Søge om støtte til medlemskab

LLO´s hovedbestyrelse har besluttet, at den såkaldte Boligtagernes Solidaritetsfond fremover også skal have mulighed for at yde støtte til LLO-medlemskab for lejere der har en sag der (efter LLO´s vurdering) bør føres, men ikke har råd til at blive medlem i LLO.

Hidtil har fonden kun støttet lejeretslige principsager og kampagner. Til det ny formål afsættes der årligt 25.000 kr. Tre betingelser skal være opfyldt for at få støtte:

1) En dokumenteret årlig indkomst på under 200.000 kr, og en opstået boligkrise, der kan begrunde et medlemskab af LLO. Derudover må ansøgeren ikke modtage SU.

2) Der skal være et formål med medlemskabet, og det skal konkret vurderes, at LLO kan gøre en ikke uvæsentlig forskel via sagsbistand.

3) Lejeren eller hendes lokale afdeling skal udfylde et skema og vedlægge dokumentation.

Herefter vurderes ansøgningen af et udvalg, som hovedbestyrelsen nedsatte på sit møde i juni 2022. Forretningsudvalget i LLO havde indstillet, at den årlige pulje kun blev på 15.000 kr., men dette beløb blev i hovedbestyrelsen hævet til 25.000 kr.

Boligtagernes Solidaritetsfond er ret beset ikke en fond i den forstand, at den er anmeldt til fondsregistret, eller at den har selvstændig bestyrelse og vedtægter. Den er oprettet som en selvstændig konto i banken, og dens retningslinjer besluttes af hovedbestyrelsen.

Hidtil har det været afdelinger, regioner og landssekretariatet, der har kunnet søge til lejeretslige principsager. Ansøgningerne er herefter blevet vurderet af advokat Jakob Busse, København.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top