Skip to main content

Her er topledelsen i LLO

Én ny og fem genvalgte
Helene Toxværd genvalgt som landsformand med 77 pct af stemmerne og uden modkandidat.

 

Formanden for Lejernes LO, Helene Toxværd, blev genvalgt på kongressen uden modkandidat og med et overvældende flertal i den skriftlige afstemning, hun selv havde bedt om. 77 pct. af de de afgivne stemmer faldt på hende, helt præcist 51 stemmer. 15 sedler var blanke. En glad Helene Toxværd takkede for genvalget. ”Det er jo ikke sovjetiske afstemningsprocenter, men jeg er stolt af, at mere end trefjerdedele har stemt på mig, især i betragtning af den turbolens, der har været på det sidste. Det giver styrke og tryghed i den periode, vi går ind i”.

Næstformænd genvalgt

Hendes to næstformand, Poul Munk og Lars Dohn blev ligeledes genvalgt – uden modkandidater. I to separate afstemninger fik de henholdsvis 51 og 54 stemmer. I disse to afstemninger var der hhv. 15 blanke og 8 blanke stemmesedler.

Kampvalg til FU

Formanden, de to næstformand og tre kongresvalgte forretningsudvalgsmedlemmer udgør den daglige ledelse mellem hovedbestyrelsesmøderne og kongresserne. Til dette forretningsudvalg var der til gengæld kampvalg om de tre øvrige poster samt til tre suppleantposter. Peter Larsen, Rødovre-Hvidovre, genvalgtes med 40 stemmer, Bente Lomborg, Silkeborg, genvalgtes med 24 stemmer, mens Anne-Marie Carlsen, Horsens, nyvalgtes med 25 stemmer. To andre opstillede: Birte Vestergaard, Birkerød, fik 22 stemmer, mens Karen Moustgård , LLOH, fik 15 stemmer. I kampvalget til de tre suppleantposter opstillede Ole Andersen, Silkeborg og Region Midt, veteranen James Arbøl, Horsens, Karen Moustgaard, LLOH og Peter Andersen, LLOH. De tre førstnævnte valgtes med stemmetallene 39, 34 og 29 som 1., 2. og 3. suppleant. Peter Andersen fik 21.

Tre fra Jylland, tre fra Sjælland

Fordelingen mellem Jylland og København til de seks poster i forretningsudvalget blev dermed tre til hver landsdel. Regner man suppleantposterne med, har Jylland et flertal på fem ud af ni. Kønsfordelingen tre kvinder og tre mænd er også ny i et historisk perspektiv.

Næst-yngste FU-medlem nogensinde

Anne-Marie Carlsen bliver med sine 32 år det næst-yngste medlem nogensinde af LLO’s forretningsudvalg. Hun ville oprindeligt have læst psykologi, men manglede en anelse i sit karaktergennemsnit for at komme ind. Så kastede hun sig i stedet over samfundsfagsstudier ved Aarhus Universitet, men opdagede, at det ikke var et ønskestudie for hende. I stedet blev det et lærerstudie på seminariet i Jelling, hvor hun regner med at færdiggøre studiet om 2 1/2 år. I mellemtiden har hun afprøvet forskellige jobs, bl.a. som dyrepasser. Anne-Marie Carlsen er mor til to børn..

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top