Skip to main content

Herning / Aarhus: Takkede for hjælpen med en gave

Et medlem, som ønsker at være anonymt, har været meget glad for LLO og for den hjælp, hun fik fra Servicekontoret i Aarhus i samarbejde med den lokale afdeling i Herning i en sag mod hendes udlejer.

Sagen vedrører tilbagebetaling af et større beløb for ulovligt opkrævede udgifter til renovation, huslejestigninger opkrævet på baggrund af en ulovlig trappelejeklausul, for meget opkrævet i acontobetalinger til vand og tilbagebetaling af det fulde depositum. Udlejeren er velkendt af LLO, og sagen blev løst uden at det var nødvendigt at kontakte Huslejenævnet.

Medlemmet blev så glad for hjælpen, at hun har doneret 4.500 kr. til både Servicekontoret og til LLO Herning. Servicekontoret, hvor den frivillige medlemsrådgiver Jaqueline Simoron håndterede sagen, har valgt at investere i en bærbar computer for donationen.

 

Om forfatteren

Se artikler af Poul Munk

Poul Munk er næstformand i LLO

Back to top