Skip to main content

Herning: Husk nu fejl- og mangellisten

Formanden for LLO i Herning, Jørgen Andersen, gav på generalforsamlingen d. 21. september et eksempel på, hvor vigtigt det er at lave en fejl-og mangelliste ved indflytningen. Han havde selv været med ved udarbejdelsen af listen i to lejemål. I ét af dem var bl. a. plastvinduerne og plastentrédøren ødelagt p.g.a. borede huller i rammerne, endvidere var der store ridser i køkkenbordet, gulvbelægningen i køkkenet var ødelagt, og i badeværelset var der revner i både håndvask og toilet. Formanden anslog, at fejlene ville koste 40.000 kr. at udbedre og derfor var 40.000 kr. værd for lejeren, hvis udlejeren ved en fraflytning ville kræve erstatning. Så:”bare man kan få lejerne til at komme til os, før de underskriver lejekontrakten, for så vil de blive orienteret om, at de skal lave en fejl- og mangelliste”, sagde Jørgen Andersen.

I 2020 var afdelingen med til 15 fraflytningssyn. Ved dem alle rådede LLO lejerne til at tage billeder af lejemålet. Endvidere blev lejerne rådet til ikke at underskrive fraflytningsrapporten.

448.000 kr. tilbage

Herning-formanden beklagede, at der nu er hele 9 lejerforeninger (incl. LLO) på landsplan, som hjælper lejerne. Han håbede på fusioner. Jørgen Andersen beklagede også, at samarbejdet omkring LLO’s servicekontor i Aarhus nu kun omfatter afdelingerne i Herning og Aalborg.

I 2020 behandlede Servicekontoret 108 sager fra LLO Herning. Det var 15 færre sager end i 2019. Lejerne har i de 108 sager fået 448.355 kr. tilbage og er blevet sparet for 94.362 kr. Det er i alt 542.000 kr. I 2020 har afdelingen betalt til Servicekontorets drift 615 kr. pr. enkeltmedlem og 60 kr. pr. foreningsmedlem. Det bliver til i alt 174.000 kr. Men, som det blev sagt: ”Det er måske meget, men en professionel sagsbehandling er bare ikke gratis”. I 2020 var den gennemsnitlige pris pr. sag 1.600 kr..

Mere i pressen

I 2020 havde LLO Herning 210 enkeltmedlemmer og 182 foreningsmedlemmer. LLO skal være mere kendt i Herning og omegn, sagde formanden. ”Det kan bl. a. vi gøre ved at få nogle af vores vundne sager omtalt i pressen”. I 2022 planlægger afdelingen en temadag om lejer-rettigheder.

Til bestyrelsen nyvalgtes Marianne Venø og Jette Skov for henholdsvis to og ét år. Hans Agerup blev genvalgt. Bjarne Andersen valgtes som suppleant.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top