Skip to main content

Herning: Lejerne vandt strid om trappevask

Hernings største udlejer, Jacobsen Group, har gennem PARKEN HERNING ApS tabt en principiel strid om trappevask i byens største private udlejningsbebyggelse med 300 lejemål, nemlig Holmparken.

Dommen fra retten i Herning betyder, at tre lejere hver skal have knap 5.000 kr. tilbage og derudover have deres omkostninger godtgjort.

Et flertal af dommerne siger i dommen, at der ikke ses at være hjemmel til, at en evt. aftale indgået mellem udlejer og beboerrepræsentation kan forpligte lejerne. Efter en samlet betragtning finder disse dommere ikke, at der er indgået en aftale om betaling som påstået af udlejeren.

Derfor følger retten lejernes påstand. Når der kun er tre lejere bag stævningen skyldes det, at beboerrepræsentationen i Holmparken har opsagt sekretariatsaftalen med LLO Herning.

”Det var nok ikke den klogeste beslutning”, mener man i LLO Herning.

Hvis beboerrepræsentationen havde holdt fast, ville der have været 1.5 mio. kr. til lejerne, siger LLO Herning, der nu vil forsøge at genoptage samarbejdet med beboerne i Holmparken.

Et andet sted i byen, nemlig Golfparken, er Jacobsen Group nu ved at indskrive trappevask-betaling. Udlejeren har efter dommen fra Holmparken søgt procesbevillingsnævnet om at få sagen for landsretten. Landsretten kan afvise at behandle sagen her, hvis den vurderer, at der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top