Skip to main content

Herning: Problemer i nye rækkehuse

LLO Herning har opsamlet en række erfaringer med nye rækkehusudlejninger. Byens lejerforening konstaterer, at der er bygget mange nye rækkehuse i landets byer – mange med salg for øje. Forretningsmodellen er ofte, at husene lejes ud indtil det er muligt at frasælge.

MEN: Udlejerne af disse huse er ofte nye i udlejningsbranchen. Den manglende erfaring og kendskab til lejelovgivningen gør, at vi oplever nye tvister, som vi ikke har mødt før, siger LLO Herning.

Således også for Linåtoften i Sunds med 24 nye rækkehuse. Her har beboerne stiftet en beboerrepræsentation, som har lavet en såkaldt sekretariatsaftale med LLO. Med LLO’s mellemkomst blev der sat en stopper for udlejerens opkrævning for renovation. Her er, hvad beboerepræsentationen derudover har oplistet af problemer, der skal løses og betalinger, der skal findes en løsning på:

Servicebetaling for klimasystemet 141 kr/md. Det angives som et lovpligtigt tilsyn.

Vandafledningsafgift. Opkræves som fast beløb.

Lejerne tillægges ansvar for eventuelle hærværksskader på postkasserne.

Lejerne har fået udleveret hækplanter. Hvem skal betale gartnerudgiften

hertil?

Der er ikke afholdt indflytningssyn i boligerne. Dette indebærer, at lejerne blot skal betale for misligholdelse ved fraflytning.

Varmeudgiften blev lovet meget lav - dette holder imidlertid ikke.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top