Skip to main content

Herning: Røde pølser, sang, kærlighed og kamp

Der var røde pølser, god hjemmelavet kage, kaffe, vin, øl og fællessang, da LLO Herning markerede indflytningen i sine nye, lyse lokaler i Frivillighuset, Fredensgade 14.

Landsformand Helene Toxværd talte om nødvendigheden af at gå ind i kampen mod et ”sygt” udlejningsmarked. Og vokalgruppen ”Rumklang” fra Herning Musikskole kastede ekstra glans over åbent-hus-arrangementet d. 2.marts 2024. 25-30 medlemmer hørte det unge, talentfulde kvindekor synge foråret ind med sange som ”Lyse nætter”, og ”Gem et lille smil til det bliver gråvejr”. Vokalgruppen på 10 med coach Anna Klinkby som dirigent, sanger og pianist sluttede med den kendte Beatles sang ”All you need is love”.

Dette sidste sangvalg blev elegant grebet af den skolelærer-uddannede LLO-formand Lars Dohn, der takkede vokalgruppen og mindede de 16-21 årige kvinder om, at man måske også behøver noget mere. ”I skal jo nok ud i livet og være lejere. Husk så, at det dyrebareste I har, MÅSKE er jeres underskrift. Det KAN være på en lejekontrakt”, sagde han og fortalte om en sag få dage forinden, hvor huslejen for et lejemål i Aarhus var sat ned til det halve, efter at LLO gik ind i sagen. ”Husk, at der er hjælp at hente hos LLO, når I lejer”.

Lejestigninger og skimmelsvamp

I Frivillighuset har LLO nu fremover åbningstid for medlemmer hver fredag. Her er der både mulighed for at holde møder med lejere enkeltvis, større møder og kurser. Situationen i Herning er, at lejerne i større bebyggelser er begyndt at organisere sig med beboerrepræsentationer, så den enkelte lejer ikke står alene over for sin udlejer.

”De senere års stigninger i nettoprisindekset har medført store stigninger ikke bare i huslejen, men også i depositum og forudbetalt leje”, siger Lars Dohn

”Da Herning Kommune ikke har indført boligreguleringslovens beskyttelsesregler er lejerne her særligt udsatte. Det gælder både i forhold til huslejens størrelse, og hvor meget lejer kan pålægges af vedligeholdelse. Lige nu fylder skimmelsagerne meget i sagsbehandlingen. Her er Herning Kommune heller ikke førende i deres tilsyn med, om boligerne er sunde”, siger Dohn og tilføjer:

”Vi ser det ene tilfælde efter det andet, hvor lejere efter kort tid opdager, at de er flyttet ind i en skimmelrede, hvor udlejer blot har malet hen over fugten”.

LLO Herning har nu også fået Holstebro med i sit dækningsområde. Det har på et år givet 150 nye medlemmer.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top