Skip to main content

Herning til modstand mod ”ghettoplanen”

Regeringens såkaldte ”ghettoplan” er blevet mødt med voldsomme protester over hele landet. I Herning har LLO og lejertillidsmænd i Holtbjerg bydelen holdt fællesmøde. Baggrunden var den situation, regeringsforslaget har sat de almene lejere i, fordi forslaget skal betales af lejernes opsparede midler, der ellers skulle gå til renovering.

Alene i Herning er der afsat 492 millioner kroner til renovering af over 1300 boliger.

Fra mødet udtales det: “Hvis regeringens “tyveri” af lejernes opsparede midler gennemføres, kan lejerne på Fredhøj, Sønderager, Porshøj, Sjællandsparken, HC Ørstedvej og Fredbovej godt se i vejviseren efter de planlagte renoveringer. Det kan ikke passe, at de almene lejere skal fratages deres egne penge. Det vil svare til, at regeringen konfiskerede parcelhusejernes friværdi og låneomlægningsgevinst! ”

Det påpeges også, at Herning – udover en forringet boligstandard – går glip af byggearbejdspladser for næsten en halv milliard kroner.

Holtbjerg er ikke på ghettolisten, men regeringen foreslår en ny liste over udsatte boligområder, hvor lejerne kan blive udsat for mange ubehagelige ting. På denne liste optræder Holtbjerg.

Fra fællesmødes udtrykkes den skarpeste protest mod regeringsplanen om , at almene lejere fremover vil kunne opsiges og smides ud af deres lejemål. ”Uopsigelighed i lejen har hidtil været en helt grundlæggende rettighed i Danmark. At nedrive boliger på Holtbjerg vil være hul hovedet. Der mangler billige lejeboliger i Herning. Derudover er der et stort behov for renovering af de ældste boliger på Holtbjerg. At sælge ejendomme derude til private udlejere vil kun medføre een ting, nemlig højere huslejer og det vil kun gavne byens udlejere”, siger de 10 formænd og bestyrelsesrepræsentanter i udtalelsen.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top