Skip to main content

Herning: "Udlejerne tager alt, hvad de kan"

Medlemstallet stiger igen i LLO Herning efter et kortvarigt dyk i coronatiden, konstaterede den fungerende formand, Lars Dohn, i sin beretning på generalforsamlingen 21. marts. Helt præcist 108 flere enkeltmedlemmer i 2022 end i 2021. Afdelingens geografiske område er blevet udvidet efter at LLO Holstebro er blevet nedlagt. Nu kommer mange medlemmer herfra og indmelder sig i LLO Herning.

Fejl, mangler og dårlig stemning

Det giver travlhed på kontoret. Blot en enkelt tirsdag kan telefonen godt ringe op mod 20 gange. ”Udlejerne tager alt, hvad de kan”, konstaterede Lars Dohn og nævnte verserende sager med FællesBo, BoMidtVest og Gråkjær Staldinventar i Holstebro. I Golfparken i Herning er der p.t.15 sager mod Jacobsen Group. Der er mange fejl og mangler. Lejlighederne er slidte og utætte. LLO mener ikke, at udlejer er berettiget til at hæve huslejen. I Nørreparken er der en meget dårlig stemning blandt beboerne. Et tilbagevendende problem i Herning er, at kommunen som et af de få i landet har valgt at være ureguleret i forhold til lejelovgivningen. Det betyder, at lejerne er ringere stillet, end de ellers ville være. Nu vil LLO tage et initiativ i forhold til kommunalpolitikerne herom.

Lars Dohn var også inde på landspolitiske temaer og konstaterede som et tilbagevendende problem, at vi nu i 30 år har haft fri lejefastsættelse i nybyggeri. I den almene sektor vil regeringen give lejerne krisehjælp ved at tage pengene fra lejernes egen friværdi i Landsbyggefonden.

Lars Dohn ny formand

Generalforsamlingen besluttede at fortsætte med et uændret kontingent. Den hidtidige næstformand Lars Dohn valgtes som ny formand efter afdøde Jørgen Andersen. Til bestyrelsen valgtes Marianne Venø, Hans Agerup og Sarah Eriksen alle for to år. Bente Schibsbye og Mille Skov genvalgtes som suppleanter.

 

Om forfatteren

Lars Dohn

Næstformand i Lejernes Landsorganisation.

Back to top