Skip to main content

Hjælp på vej til varmeregningen

Da Vi Lejere gik i trykken, forhandlede Folketingets partier fortsat om, hvordan politikerne kan hjælpe de økonomisk mest trængende borgere med at afbøde de voldsomt stigende varmeudgifter. Det gælder i særligt grad pensionister. I forhandlingerne fokuserer regeringen især på forbrugere, hvis opvarmning er baseret på gas. Planen er, at de skal hjælpes med en en varmecheck. På side 13-14 kan du l se, hvordan pensionister i forvejen har mulighed  for at få varmehjælp.

På side 12 kan du l se, hvordan de stigende energipriser betyder højere a contobidrag og risiko for, at udlejerne over-opkræver. Derfor gør den juridiske chef i LLO Hovedstaden opmærksom på, at en almen udlejer ikke kan varsle en regulering af a contobidrag til et højere beløb end 1/12 af det forventede forbrug. Han skriver også, at man i den private lejelov har taget stilling til spørgsmålet, da det her klart fremgår, at lejers a contobidrag månedligt maksimalt må udgøre 1/12 af det forventede forbrug.

Følg med i, hvordan regeringens og Folketingets hjælp til varmeregningerne endeligt udformes på LLO’s hjemmeside: LLO.dk, i dagspressen samt i medierne.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top