Skip to main content

Hold ekstra øje med din indvendige vedligeholdelseskonto

Nyt hensættelsesbeløb til indvendig vedligeholdelse gælder fra 1.juli 2022.

I mange lejeaftaler er det aftalt, at udlejer har pligten til indvendig vedligeholdelse. Når dette er aftalt, skal udlejer føre en indvendig vedligeholdelseskonto og kan udover den lovlige leje opkræve et lovbestemt beløb, som henføres til kontoen. Beløbet kan blandt andet anvendes til maling, tapetsering og hvidtning af vægge af lofter og behandling af gulve.

To beløb for samme år

Beløbet, udlejer skal hensætte, reguleres en gang om året efter ministeriets vejledning. Dette fremgår både af den nye og den gamle lejelov. Ministeriet udsendte i efteråret 2021 en vejledning med udgangspunkt i den gamle lejelov, hvor det fremgik, at beløbet til indvendig vedligeholdelse udgjorde 46 kr./m2/år. Dette beløb kan dog dække over alle beløb fra 45,51 kr. – 46,49 kr., da beløbet, der opkræves, altid er i nærmeste hele kronebeløb, mens reguleringsudregningen foretages med en række decimaler.

Pr. 01.07.22 er der som bekendt kommet ny lejelov, og denne lov medtager det sidst kendte hele kronebeløb som et nyt startpunkt for hensættelser til indvendig vedligeholdelse. Ministeriet har herefter anvendt samme reguleringsprocent men nu på det nye startbeløb, hvilket gør at nærmeste hele kronebeløb for resten af 2022 ikke længere er 46 kr. men 47 kr. Det betyder, at udlejer for året 2022 skal hensætte to forskellige beløb til kontoen, et for første halvår og et for andet halvår. Det er første gang, dette er sket.

Kræver meddelelse, hvis lejen skal stige

Hvis udlejer ønsker at opkræve det yderligere beløb over lejen, kan det ske ved meddelelse, jf. den nye lejelovs §31 (tidl. Boligreguleringslovens §13a). Indtil en sådan meddelelse er sendt ud, har udlejer dog fortsat pligt til at henføre beløbet til kontoen, og udlejer kan altså ikke undlade at sende meddelelse og henføre det lavere beløb. Meddelelsen skal være skriftlig og indeholde en forklaring på, hvorfor lejen stiger men kan i øvrigt være digital, hvis der anvendes digital kommunikation i lejeforholdet. Modtager du ikke sådan en meddelelse, skal udlejer som nævnt dog stadig hensætte det nye beløb.

Utilsigtet konsekvens

Der er tale om en ændring i lejeloven, som ikke har været omtalt i lovens forarbejder. Ikke desto mindre er det en ændring, begge parter i lejeforholdet skal respektere. Næste gang du modtager en opgørelse over indeståendet på den indvendige vedligeholdelseskonto, skal du derfor være opmærksom på, at dit areal skal ganges med to forskellige tal for år 2022.

Hvis du i tvivl om, hvorvidt indeståendet på din lejligheds indvendige vedligeholdelseskonto er opgjort korrekt - enten for 2022 eller tidligere - kan du altid henvende dig til din lokale LLO-afdeling og få det set efter.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top