Skip to main content

Holstebro: Reguler huslejen tak!

Den afskaffede regulering af huslejen i Holstebro Kommune var det dominerende tema, da LLO Holstebro holdt generalforsamling i foråret. Reguleringen, der ellers stiller lejerne bedre, blev afskaffet af det tidligere borgerlige flertal i byrådet og blev ikke genindført, da flertallet skiftede i 2013 og byen fik socialdemokratisk borgmester.

Nu opfordrer LLO kraftigt til, at det sker snarest. En udtalelse, der blev vedtaget énstemmigt, er sendt til kommunalbestyrelsen. Den siger bl.a., at et huslejeniveau på 1200 kr. pr. kvm. p.a. i visse områder af Holstebro by gør det ”bydende nødvendigt, at byrådet – ved netop at regulere kommunen – sikrer tilvejebringelsen af betalelige boliger, også for familier med beskedne indkomster”.

LLO’s formand i Region Midt, Ole Andersen, Silkeborg, kunne samtidig oplyse, at boligreguleringsloven er regionens hovedtema. Formanden for LLO Holstebro, Ole Schunck, sagde i sin beretning, at der er stor uvidenhed på området og at folk ikke kender deres rettigheder.

John Magnus Kristensen blev valgt som kasserer for to år. Til bestyrelsen valgtes, ligeledes for to år, Helle Brøndum Aamann og Poul Mogensen, mens Dennis Rasmussen og Annett From blev suppleanter. Regnskabet viste et lille overskud, og blev énstemmigt godkendt.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top