Skip to main content

Horsens: 1 million kr. til LLO-medlemmerne

LLO Horsens har i 2018 i afsluttede sager skaffet medlemmerne et godt stykke over 1 mio. kr. Det drejer sig om sager, hvor udlejer f.eks. har måttet tilbagebetale depositum, eller hvor et medlem har fået nedsat en fraflytningsregning eller har fået medhold i, at der ikke skal efterbetales i henhold til et vand- eller varmeregnskab. Herudover har der været tale om sager, hvor udlejer har måttet tilbagebetale uberettiget opkrævet leje og udgifter ud over lejen. Derudover om sager, hvor et medlem har fået nedsat lejen eller fået medhold i, at lejen ikke kunne forhøjes. Sagsmængden er stigende, bl.a. sager om skimmelsvamp.

Resultatet viser ifølge formanden, James Arbøl, at det som medlem stadig kan betale sig at kontakte LLO med spørgsmål om, hvilke rettigheder, man har som lejer i en konkret tvist med en udlejer.

Fra Horsens til Sønderborg

Horsens afdeling havde 845 medlemmer pr. 31/12 2018.

Der er i årets løb oprettet 253 sager, som geografisk fordeler sig med stor spændvidde fra LLO Horsens ”traditionelle” dækningsområde i Horsens, Hedensted, Vejle og dele af Billund kommuner til sager fra Syd-og Sønderjylland, hvor LLO tidligere havde afdelinger i Fredericia, Kolding og Sønderborg. De senere år har afdelingen oplevet en stigning i antallet af medlemmer, som kommer fra netop Fredericia, Kolding, Aabenraa og Sønderborg. Det bekræfter, siger Arbøl, at LLO Horsens efterhånden har bidt sig fast i det syd- og sønderjyske.

Alle valg til bestyrelsen var genvalg.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top