Skip to main content

Horsens: 1 mio. kr. til medlemmerne

Der var genvalg til alle bestyrelsesposter, da LLO Hosens d. 9. november holdt sin første generalforsamling i ét trekvart år og hel eller delvis nedlukning fra marts 2020 til august 2021 som følge af corona-situationen.

175 sager, oprettet i 2020, er blevet behandlet og har genereret indkomne beløb fra udlejere og besparelser for medlemmer på over 1 mio. kr. i 2020. I 2021 var der frem til generalforsamlingen oprettet 160 sager.

Kassereren James Arbøl, der også er formand, blev genvalgt. Det samme blev bestyrelsesmedlemmerne Lisbeth Søe og Thomas Steensen. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Mogens Buur og Vivi Buus.

Kontingentet er ikke steget i 20 år, men generalforsamlingen vedtog en stigning fra 600 kr til 700 kr. årligt og 300 kr. for optagelse. Et nyt EDB-system blev færdiginstalleret ved årsskiftet.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top