Skip to main content

Horsens: 21.000 kr. til "miljøafgift"

Den tørre og solrige sommer gav ikke et markant fald i antallet af skimmelsvamp-sager, konstaterer LLO Horsens i sin nytårsstatus. Formanden, James Arbøl, er til stadighed forundret over, hvorfor kommunerne i landsdelen handler så helt forskelligt på lejernes henvendelser om skimmelsvamp. Nogle kommuner sender en bygningsingeniør ud, som hverken tager målinger eller prøver, men som blot oplyser, at skimmelen kan fjernes med en gang vask, så forsvinder den let. Andre kommuner sender et firma ud for at lave en seriøs og professionel rapport om omfang og årsag. Men i alle tilfælde går der tid, og utrygheden stiger hos lejerne.

En anden type sager på kontoret er gennemgang af medlemmernes lejekontrakt. Her dukkede en dag en interessant sag op. Et medlem havde siden 2009 betalt 175 kr. hver måned til “miljøafgift” – oveni huslejen naturligvis. Det blev i alt til 120 måneder eller 21.000 kr., som LLO efterfølgende har krævet tilbagebetalt. Et andet medlem kom med en kontrakt, hvori der stod, at såfremt en ekstra person flyttede ind, ville huslejen stige med 1.000 kr. pr. måned! Opfindsomheden er åbenbart stor hos visse udlejere, men lejeloven kan man ikke skalte og valte med. Og LLO er på lejernes (og lovens) side.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top