Skip to main content

Horsens: Ugler i mosen

Fællesskab og naturen er på spil i et stort boligområde i Horsens. Aarhusianske udlejere vil nemlig bygge på de grønne arealer.

 

Det var et tilfælde, at Anne-Marie Carlsen opdagede, at der var store planer for hendes boligområde. Planer, der vel at mærke vil få konsekvenser i al fremtid. Det store, grønne område i hendes bebyggelse “Beringshave” i Horsens med 200 boliger skal nemlig bebygges med 38 nye familie-rækkehuse. Plus en ny vej.Vel at mærke hvis det står til hendes udlejer, det aarhusianske boligselskab, Admiral Capital.

Fællesskabet i fare

Nyheden læste hun i Horsens Folkeblad og i en Facebook-gruppe, der havde opsnappet artiklen. Og straks indså hun, at dette ville afskaffe områdets højt skattede fællesskab på det grønne areal, der lægger græs til mange sociale arrangementer året rundt, legeplads til børn, dyreliv mv., fordi der netop skal bygges her.

Beringshave, også kaldet “Mosen”, ligger i det nordlige Horsens mellem det gamle statsfængsel, det forholdsvis nye Hotel Opus og den historiske og fredede Hansted Ådal.

Protester

Så gik nærdemokratiet igang. For at realisere byggeplanerne skal aarhusianerne nemlig have Horsens Kommune med på at vedtage en ny lokalplan for området. Den er udarbejdet og hedder nu lokalplan 303. Før den evt. i en senere fase kan vedtages, måtte kommunen i september gennemføre en høring, hvor nuværende beboere, naboer og andre havde ret til at gøre indsigelse. Og det gjorde mange af dem. Ved fristens udløb i oktober var der kommet 24 høringssvar. Anne-Marie Carlsen havde sendt to. Èt fra beboerepræsentationen og aktivitetsudvalget i Beringshave og ét fra hende selv. Men i strømmen af protester var der også indsigelser fra Lejernes LO i Horsens og fra Danmarks Naturfredningsforening i Horsens.

Umuligt at pleje fællesskabet

Beboerrepræsentationen og “Mosens” aktivitetsudvalg skriver i fællesskab, at hvis lokalplanen vedtages, vil det fjerne et markant grønt område og påvirke det vilde dyreliv. Hvis “fællesskabspladsen” bygges på, som det er planen, vil det blive en umulig opgave at pleje fællesskabet, da beboerne ikke har et beboerhus og fordi ejer “ikke ønsker at bygge et”. Som privatperson og formand for beboerrepræsentationen har Anne-Marie Carlsen også sendt et brev med et “stort nej tak”.

“Det er på tide, at man lytter til beboerne i området i stedet for et please kapitalismen”, skriver hun og tilføjer: “200 husstande med revner i soklerne, 30 år gamle tage og vinduer samt 30 år gammelt træværk uden vedligehold skal have komplet vedligeholdelse, før det tillades, at der bygges nyt”.

LLO: børn i fare

Lejernes LO, hvor Anne-Marie Carlsen iøvrigt er medlem af bestyrelsen, var også hurtigt ude med en protest. Formanden, James Arbøl, peger på den øgede trafikbelastning i området til fare for områdets børn og den generelle forringelse for beboerne. LLO har gennem flere år haft sager med fugt og skimmelsvamp i bebyggelsen og Arbøl skriver, at der “generelt er tale om manglende vedligeholdelse af bebyggelsen i Beringshave”.

Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling gør indsigelse imod, at de grønne friarealer ud mod Hansted Ådal bebygges og at byggelinjen ud mod den såkaldte “paragraf 3-beskyttede” mose reduceres fra 25 meter til 10 meter. Naturfredningsforeningen indstiller, at bebyggelsesplanen revideres, så “det grønne friareal bevares og byggelinjen mod paragraf 3-området ikke reduceres”.

Hyppig ejerskifte

I høringssvarene går ét kritikpunkt igen, nemlig den manglende vedligeholdelse fra udlejers side. En beboer i “Mosen”, Heidi Ødegaard, kan ikke se meningen i, at ejerne skal have lov at bygge nyt, “når de er ligeglade med deres lejere”. Hun føjer til, at rækkehusene rimeligt ofte skifter ejere.

De nuværende ejere købte bebyggelsen for fem år siden. Inden jul ventes afgørelsen truffet på Horsens Rådhus i plan-og miljøudvalget. Derefter kommer den endelige beslutning i hele byrådet.

Til Vi Lejere siger Anne-Marie Carlsen:

“Jeg forventer, at Naturstyrelsen får noget at skulle have sagt. Vi elsker at bo her, men denne plan vil ramme os hårdt, hvis den realiseres”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top