Skip to main content

Hovedstaden: Grønjordskollegiet ind i LLO

LLO Hovedstaden har indgået en aftale med Grønjordskollegiet – et af Danmarks største kollegier med knap 1.000 beboere, som i daglig tale kaldes Grønjorden.

Kollegier er sin helt egen boligsektor, ligesom private eller almene lejeboliger eller ligesom andelssektoren – de ligner meget almene, men er noget særligt.

LLOH har i forvejen nogle kollegier, men ser dette som en helt ny æra og start på forhåbentligt snart at få endnu flere kollegier til at melde sig ind.

Beboerne besluttede sig for at melde sig ind via deres kollegieforening, som normalt driver Grønjordens bar og står for andre sociale arrangementer.

Som noget helt nyt for de fleste blev indmeldelsen besluttet på et digitalt møde, hvor organisationskonsulent Robert Nedergaard fra LLO Hovedstaden deltog – fra sit kontor.

LLO Hovedstaden byder kollegianerne fra Grønjorden varmt velkommen og håber at kunne hjælpe med de problemer og spørgsmål, som opstår. Både hos den enkelte beboer og kollegianernes repræsentanter i kollegiets bestyrelse.

Om forfatteren

Se artikler af Claus Højte

Direktør i LLO Hovedstaden

Back to top