Skip to main content

Hovedstaden: Rige børn og deres forældre bor nu i Hovedstaden

Huslejen skal tæmmes og den frie leje i nybyggeri reguleres. LLOH har det højeste medlemstal i næsten 25 år.

Boliger, der er til at betale, var det helt store emne på LLO Hovedstadens repræsentantskabsmøde i København i juni. Først i form af et to timers tema med oplæg af direktør Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videnscenter. Hans oplæg med omfattende analyser af det københavnske boligmarked dannede grundlag for dagens senere diskussioner om LLOHs politiske virksomhed i fremtiden.

En samlet velhaverghetto

Her indgik bestyrelsens skriftlige årsberetning som en vigtig del af problemstillingen. Beretningen fremhæver bogen ”Rige børn leger bedst”, der beskriver det, LLOH har observeret og råbt højt om de sidste 25 år, nemlig at almindelige lønmodtagere fra arbejder- og middelklassen bliver trængt ud af København af mere vellønnede borgere. I 1987 udgjorde andelen (efter bogens definition) af borgere med arbejder- eller middelklassebaggrund 74 % af befolkningen. I 2019 var det kun 46 %. Amindelige mennesker, som fx faglærte og ufaglærte, sygeplejersker og politifolk kan simpelthen ikke betale de boliger, der er til at få. Med bogens ord, så er København, Frederiksberg og Gentofte ved at løsrive sig som en samlet velhaverghetto. ”Har du penge, kan du få, har du ingen, så må du finde et andet sted at bo”, som det blev formuleret i beretningen.

Huslejen skal tæmmes

LLO’s svar er at fortsætte arbejdet for at tæmme den stigende husleje og få lejen i den private udlejningssektor under kontrol. Fokus bør være at regulere den frie leje i nybyggede ejendomme, sådan som repræsentantskabsmødet i 2020 også besluttede.

Højeste medlemstal i 25 år

LLOH’s medlemstal er det højeste i knap 25 år og udgør nu godt 36.000. Tallet dækker over et lille fald i enkeltmedlemmer og en stigning i antallet af foreningsmedlemmer. Der er nu 600 medlemsejendomme. Sekretariatet beskæftiger 30 personer, der tilsammen arbejder i 24 fuldtidsstillinger. I 2020 oprettedes og behandledes der 2.800 sager i alt – det hidtil højeste antal nogen sinde. I 2020 ringede rådgivningstelefonen 32.000 gange - en enkelt dag alene 250 opkald - og der blev besvaret lige under 30.000 e-mails. I 2020 blev der føjet endnu en opgave til de tidligere: at opkræve kontingent for andre LLO-afdelinger. LLOH har i mange år bistået LLO Birkerød med opgaven, men efter ibrugtagningen af det nye medlemssystem, Membercare, opkræver LLOH nu, på vegne af LLODK, også kontingent for halvdelen af de jyske afdelinger. For denne opgave modtager LLOH betaling fra landsforbundet, der også er trådt ind som medejer af Membercare.

Kampvalg og mange kvinder

Helene Toxværd genvalgtes som hovedstadsformand. Nyvalgt til bestyrelsen blev efter kampvalg Tina Truelsen, Birthe Gerstoft og Peter Andersen, der erstatter Poul Munk og Anja Lagoni, som ikke ønskede genvalg.

På et konstituerende bestyrelses- B møde efter repræsentantskabsmødet valgtes til forretningsudvalget: Helene Toxværd, Louise Elling Hansen (genvalgt næstformand), Birte Friis Gerstoft og Tina Truelsen.

Til landsforbundets hovedbestyrelse valgtes Louise Elling Hansen, Birthe Friis Gerstoft, Peter Andersen og Tina Truelsen. Ud går Arne Edelhard og Karen Moustgård, der begge bliver suppleanter. Det samme gør Mariann H.Jensen, Hanna Kledal og Jan Baltzersen.

Edelhard og Moustgaard fik denne farvel-og-tak-hilsen med fra landsformanden på HB-mødet den 26.juni: ”I er lavet af det stof, gode LLO-folk er gjort af!”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top