Skip to main content

kendte ikke loven, men det gjorde LLO - ”og tak for det”

Sisse Valnert havde lejet en gammel skovfogedbolig i Randbøl mellem Vejle og Grindsted. Da hun flyttede, regnede hun med at få nogle tusinde kr. tilbage af sit indskud på 12.000 kr. Men hun fik 51.000 kr. tilbagebetalt. Sagen havde i mellemtiden rundet LLO’s servicekontor i Aarhus, der havde indbragt den for Huslejenævnet i Vejle Kommune. Her var afgørelsen stjerneklar.

Inspiration til andre

Nu vil Sisse Valnert gerne fortælle sin historie ”for at kunne inspirere andre til at sætte sig ind i lejeloven”, som hun siger. Hun tilføjer: ”Hverken min udlejer eller jeg havde det store kendskab til loven, og forud for sagen havde jeg faktisk et udmærket forhold til min udlejer”.

Lov er lov

Skovfogedboligen var elopvarmet, og Sisse fik af udlejeren sendt en opgørelse med krav om 7.200 kr. - udover det indbetalte depositum på 12.000 kr - for efterbetaling af el og istandsættelse. LLO overtog sagen og gjorde udlejer opmærksom på, at

1) istandsættelseskravet var bortfaldet p.g.a. manglende dokumentation, idet udlejer senest 14 dage efter lejerens udflytning skal udarbejde en fraflytningsrapport med angivelse af, hvad der skal udbedres, og hvad det vil koste.

2) at der ligeledes – i henhold til lejeloven - skulle have været fremsendt dokumentation for elforbruget i form af el-regnskaber.

Derefter tilbød udlejeren, at hun ville frafalde sagen ved, at der ikke betales yderligere end det allerede indbetalte depositum på 12.000 kr. Men Huslejenævnet gav LLO og Sisse medhold fuld medhold i, at både depositum og hele aconto bidraget for el i 26 måneder skulle tilbagebetales. Det sidste fordi udlejer havde ”fortabt retten til at kræve efterbetaling for varme” ved ikke at fremsende forbrugsregnskaber indenfor fristen. Ialt 51.000 kr, som udlejer så betalte uden videre vrøvl.

Stor tak til LLO

Sisse Valnert: ”Hvis udlejer havde accepteret, at jeg skulle have haft hele mit indskud på 12.000 kr. tilbage, var sagen sluttet der. Jeg vidste ikke, at jeg skulle have haft en årlig opgørelse af mit elforbrug, men det blev jeg gjort opmærksom på af LLO.

Stor tak til LLO!”.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top