Skip to main content

Hun tabte i Landsretten

I november 2019 fortalte Jane Rønnow i Vi Lejere sin rystende oplevelse om med magt at blive tvangsudsat fra sit lejemål i en landsby ved Horsens. Om hvordan hun ved samme lejlighed mistede alle sine ejendele, som politiet bortskaffede, og efterfølgende blev tiltalt for ”at modsætte sig anholdelse”.

Efter en kringlet tur igennem retssystemet har Vestre Landsret stadfæstet boligrettens flertals-dom om, at hun ”ikke har nogen lejeret eller brugsret til ejendommen”, som var ejet af hendes afdøde far, inden den gik på tvangsauktion og blev solgt.

Med faderen havde Jane indgået en mundtlig aftale om, at hun kunne veksle husleje med vedligeholdelse og betaling af driftsydelser og hun mente derfor, at hun som lejer havde ret til at blive boende.

Det mente landsretten ikke. Retten til vederlagsfrit at bebo ejendommen er ikke ”en rettighed, der er omfattet af lejeloven”, fastslår landsretten i sin dom og tilføjer, at ”brugsretten er bortfaldet efter tvangsauktionen”.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top