Skip to main content

Husk det nu den 16. november

Så skal vi stemme igen.

Denne gang om hvem der skal styre landets 98 kommuner og fem regioner de kommende fire år. Datoen er tirsdag d. 16. november, så sæt kryds i kalenderen!

Og hvorfor er det nu så pokkers vigtigt? Det er det, fordi det er de folkevalgte i først og fremmest kommunerne, der fører de beslutninger ud i livet, som Folketinget har lagt rammerene for. Det gælder antallet af boliger, der er til at betale, børnepasning, ældrepleje, hjemmehjælp, folkeskole, beskæftigelse, kultur, trafik og skat. Kort sagt store dele af det, der vedrører vores hverdag.

Inde i dette blad og på vores hjemmeside kan du læse, hvad lokale LLO-formænd i hele landet har af forventninger til politikerne i årene fremover. Næsten som med én mund peger de på flere boliger, der er til at betale. Det betyder i praksis flere almene boliger. Vores lokale formænd ved bedre end nogen, at betalelige (almene) boliger er med til at holde huslejen i skak i området.

På midtersiderne i bladet trækkes de store linjer op af en skæv og uheldig udvikling i vores samfund. Konklusionen er klar, men ikke overraskende for ret mange: boligmarkedet er blevet en generator, der ligefrem befordrer en stor del af uligheden i samfundet. Som det konstateres, så får boligejerne lagt millioner af kroner oven i friværdien uden at løfte en finger – endda skattefri. Derimod står lejerne udenfor festen og oplever en helt anden side, nemlig højere boligpriser, der sætter sig i huslejen i den andel af lejeboligerne, der udlejes på markedsvilkår.

Der er ingen lette løsninger, men de findes - selvfølgelig gør de det. Ejendomsværdiskatten generelt er ét greb, beskatningen af de allerdyreste ejerboliger et andet, beskæring af rentefradraget et tredie. Her er vi snarere inde på landspolitikernes bord. Men et folketingsvalg rykker jo nærmere, og landspolitikernes partifæller sidder ude lokalt og vil rigtig gerne have din stemme den 16. november.

Så med dit kryds kan du også landspolitisk gøre dig gældende og blive hørt. Derfor er det vigtigt bare at stemme. Det gør heldigvis de fleste af os, men alligevel stadigvæk kun 7 ud af 10. Vi kan og skal være flere om at bestemme. Grib chancen den 16. november.

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top