Skip to main content

Husleje: 6 kr. pr. år eller husleje: 460 kr. pr. måned

I det første tilfælde skal du bede tre gange om dagen. I det andet skal du bare blive boende!

 

Det er en ringe trøst, når man sidder med en høj husleje, at der er andre, der bor gratis - eller næsten gratis. Men så kan man jo glæde sig på deres vegne.

Fattig men uden gæld

I Tyskland findes verdens ældste sociale boligbyggeri. Det er oprindeligt fra år 1516, men genopbygget efter store skader under 2. verdenskrig. Lejen er ikke steget i alle årene og udgør 88 eurocent pr. år. Det svarer i nutidskroner til ca. 6,50 kr. pr. år.

Til gengæld skal man være katolik og deltage i tre daglige bønner for at bo der. For at komme i betragtning skal man derudover være fattig, men uden gæld. Administrationen og vedligeholdelse foretages via en fond.

Portene låses kl. 22

Bebyggelsen består af 67 huse med 147 lejligheder. De ligger i en særlig enklave i byen Augsburg i Bayern og hedder Fuggerei efter grundlæggeren, Jakob Fugger, med tilnavnet ”den rige”. Hele området med smalle gader, pladser og en kirke var omgivet af en mur. Om natten var portene til denne lille by-ibyen låst og det bliver de fem porte såmænd kl. 22 den dag i dag. Lejlighederne er ca. 60 kvm. og moderne udstyret.

Til stuelejlighederne hører en lille have, til 1. sals lejlighederne et kvistværelse.

460 kr. pr. måned i Trøjborg

I den attraktive Trøjborg-bydel midt i Aarhus bor to lejere i hver deres 2-værelsers bolig for 460 kr. om måneden. Det er det samme, som de gav i 1977. Lejlighederne er på godt 50 kvm. og har både bad og centralvarme, og ligger i Willemoesgade.

De to lejere, der er brødre, underskrev i 1977 en aftale med ejeren, TLK ved Preben Kjær Pedersen om, at huslejen ikke måtte stige, så længe de bor der. En sådan aftale er jo ikke ligefrem en opfordring til at flytte, så de to brødre bor der endnu.

500.000 kr. for at flytte

Dog ikke med udlejerens gode vilje. Han ville i 1977 udstykke ejendommen i ejerlejligheder. For at undgå at lejerne forpurrede denne plan ved at købe ejendommen og stifte en andelsboligforening, tilbød han dem, at de kunne blive boende til uændret husleje i sikker forvisning om, at de over en kortere årrække alle ville være flyttet. Aftalen med hver enkelt lejer blev nedfældet skriftlig og vel at mærke uden tidsbegrænsning. De fleste flyttede da også over tid – blot ikke de to brødre. En interesseret køber tilbød dem for nogle år siden en halv. mio. kr. hver for at flytte, men de takkede nej.

Dyre og billige lærepenge

Også udlejeren blev utålmodig. Han havde regnet med, at alle lejerne ville være ude efter 10-15 år. Så varslede han en huslejestigning til 2.500 kr. pr. måned efter reglerne om omkostningsbestemt leje. Sagen endte i boligretten, der med dommerstemmerne 2-1 slog fast, at varslingen var i strid med aftalen fra 1977. Så gik udlejeren til Landsretten. Lige lidt hjalp det ham. Aftalen måtte stå ved magt, besluttede landsretten kort før jul 2017. Udlejeren har nu erkendt, at han ikke kan gøre mere. Til Stiftstidende siger han, at sagen har kostet ham 100.000 kr. i sagsomkostninger og at ”det på alle måder har været dyre lærepenge for at forstå, at der skal udløbsdato på sådan en aftale”. Til gengæld siger han ikke noget om, hvor mange billige lærepenge han tjente på at udstykke resten af lejlighederne til ejerlejligheder. Avisen spør’ ham heller ikke!

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top