Skip to main content

Huslejenævnene skal gøre det bedre

Som led i Blackstonepakken fra 2020 har regeringen nedsat et udvalg, som skal kigge på, hvordan landets huslejenævn fungerer og komme med bud på, hvad man kan gøre for at sikre, at de fungerer bedre, når de løser tvister mellem lejere og udlejere. Samt hvordan man opnår en kortere og mere ensartet sagsbehandling på tværs af landet.

Anders Svendsen, som er chefjurist i LLO, er udpeget af lejersiden til at repræsentere lejernes interesser i udvalget. Udover LLO er EjendomDanmark, KL, Huslejenævnsforeningen og Grundejernes Investeringsfond ligeledes en del af udvalget.

Udvalget forventes at afgive rapport i efteråret 2021.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top