Skip to main content

Huslejestigninger med fokus på OMK - Oktober 2024

Deltagerne vil opnå en grundig forståelse af omkostningsbestemte huslejevarslinger, herunder de juridiske aspekter, typer af omkostninger og praktiske implementeringer.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til lejere i den private udlejningssektor bosiddende i større og ældre ejendomme.

Indhold:

  • Introduktion til varslinger af stigninger i omkostningsbestemte husleje: Definition og formål med omkostningsbestemte huslejevarslinger. Hvilke lejeforhold er omfattet?
  • Lovgivning og Regelgrundlag: Gennemgang af relevante love og bestemmelser vedrørende omkostningsbestemte huslejevarslinger. Forståelse af lejerens rettigheder og udlejerens forpligtelser.
  • Typer af Omkostninger: Klarlægning af forskellige typer omkostninger, der kan medtages i huslejevarslingen. Eksempler og case-studies for bedre forståelse.
  • Beregning og Dokumentation: Trin-for-trin guide til gennemgang af omkostningsbestemte huslejevarslinger. Krav til udlejers dokumentation og lejers indflydelse på processen.
  • Lejerens klagemuligheder: Sådan klager du over huslejestigningen. Procedure og huslejenævnsbehandling. Eksempler på indsigelser.

Pris: Gratis

Underviser: Anders Svendsen, chefjurist LLO i Danmark.

Optagelse og materiale: Kurset vil blive optaget og delt med alle tilmeldte efter kurset er slut. Alle tilmeldte vil få fremsendt slides og evt. andet materiale efter hvert enkelt kursus.

Er du forhindret i at deltage live, vil du som tilmeldt også få tilsendt slides og en optagelse af kurset, som kan streames, når det passer dig.

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top