Skip to main content

Hver anden overvejer at flytte

Hele Landet: LLO har i forbindelse med de ventende store huslejestigninger lavet en medlemsundersøgelse. Undersøgelsen viser, at hver anden lejer overvejer at flytte, hvis de oplever en huslejestigning på 10 pct.

Mere end fire ud af fem lejere i privat lejebolig svarer, at de enten er ”meget bekymrede” eller ”noget bekymrede” over de kommende huslejestigninger. LLOs landsformand, Helene Toxværd, siger i en kommentar til undersøgelsen, at LLO´s medlemmer med rette er meget usikre på deres boligforhold som følge af de store lejestigninger, de kan risikere efter nytår. ”Og disse huslejestigninger vil komme oven på en generel høj huslejeudvikling i meget lang tid.

Kigger man på årene 1991-2019, så steg huslejen med to kroner hver gang priserne generelt steg med én. Vi bliver nødt til at tøjle huslejernes himmelflugt, og give lejerne ”en buffer”, så deres økonomi ikke i forvejen er spændt til bristepunktet, når store prisstigninger rammer. Derfor er vi i LLO meget glade for udsigten til et indgreb. Vi vil arbejde for, at så mange lejere som muligt bliver omfattet af det.”

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top